Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
Český plynárenský svaz
U Plynárny 223/42
Praha 4
14000
Praha 4
409928
241049705
CZ00409928
www.cgoa.cz
František Sochor
B. Údaje o vzdělávacím programu
Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu - TPG 925 01, Část II TPG 905 01, naříze
seminář
Ing. Lenka Kovačovská
Lektoři OPV a další odborníci z praxe
Bezpečnost provozu plynárenských zařízení a ochrana zdraví při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu
TPG 925 01, Část II TPG 905 01, nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
4 hodiny
Pracovníci plynárenských přepravních a distribučních společností, revizní a bezpečnostní technici, zhotovitelské firmy, projekto
sborník
C. Termíny akce
1. Termín
02.02.2021
02.02.2021
09:00
Český plynárenský svaz
U Plynárny 223/42
Praha 4
ČR/Praha
2240
0