Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
Český plynárenský svaz
U Plynárny 223/42
Praha 4
14000
Praha 4
409928
241049705
CZ00409928
www.cgoa.cz
František Sochor
B. Údaje o vzdělávacím programu
Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce a spotřebiče, TPG 704 01, TPG 800 03
seminář
Ing. Lenka Kovačovská
Lektoři OPV a další odborníci z praxe
Domovní plynovody a jejich součásti
Požadavky na provoz OPZ, TPG 704 01, odpovědnost, plynoměry TPG 934 01, regulátory TPG 909 01
4 hodiny
Techničtí a provozní pracovníci plynárenských distribučních společností, stavebně montážní organizace, revizní technici plynový
sborník
C. Termíny akce
1. Termín
09.02.2021
09.02.2021
09:00
Český plynárenský svaz
U Plynárny 223/42
Praha 4
ČR/Praha
2240
0