Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 2
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
Český plynárenský svaz
U Plynárny 223/42
Praha 4
14000
Praha 4
409928
241049705
CZ00409928
www.cgoa.cz
František Sochor
B. Údaje o vzdělávacím programu
23. ročník GAS - Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení
konference
Ing. Lenka Kovačovská
Lektoři OPV a další odborníci z praxe
Právní a technické předpisy provozování PZ a OPZ, výsledky kontrolních šetření státních orgánů, zkušenosti z revizních činností, větrání prostor s umístěnými spotřebiči na plynná paliva, 4 Pa test, certifikace a označování spalinových cest
Právní a technické předpisy provozování PZ a OPZ, výsledky kontrolních šetření státních orgánů, zkušenosti z revizních činností, větrání prostor s umístěnými spotřebiči na plynná paliva, 4 Pa test, certifikace a označování spalinových cest
13
Pro pracovníky plynárenských přepravních a distribučních společností, pro revizní a bezpečnostní techniky, pro zhotovitelské fir
sborník
C. Termíny akce
1. Termín
09.03.2021
10.03.2021
09:00
Český plynárenský svaz
U Plynárny 223/42
Praha 4
ČR/Praha
5865
0