Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
Brno
61900
Brno - město
29303125
548428110
CZ29303125
www.asio.cz
Michal Plotěný
B. Údaje o vzdělávacím programu
Modrozelená kuchařka - hospodaření srážkovými vodami
on-line seminář/webinář
Ing. Karel Plotěný
Ing. Karel Plotěný, ASIO Ing. Ondřej Prax, ASIO NEW, spol. s r.o. Ing. Richard Elleder, ASIO TECH, spol. s r.o. Ing. Karel Přecechtěl, ASIO NEW, spol. s r.o. Ing. Jan Přikryl, ASIO TECH, spol. s r.o. MSc. Roman Prachař, ASIO TECH, spol. s r.o.
Recepty – pro konkrétní technická řešení hospodaření se srážkovými vodami (inspirované německou směrnicí), propustné povrchy, akumulace, zelené stěny… Recepty na řešení obcí a solitérních staveb skupinovými a domovními čistírnami s ohledem na typ lokality, udržitelná řešení chytrých měst (případová studie šetřící 50% pitné vody) Recepty na řešení kalové problematiky menších čistíren
Recepty – pro konkrétní technická řešení hospodaření se srážkovými vodami (inspirované německou směrnicí), propustné povrchy, akumulace, zelené stěny… - Kam směřuje MZI – stav prosazování se a trendy - Novinky v zákonech o vodách, odpadech a zdraví lidu týkající se použití srážkových a šedých vod – Ing. Karel Plotěný - Technická řešení s využitím výrobků pro MZI – Ing. Ondřej Prax - Velká dešťovka prakticky – Ing. Richard Elleder Recepty na řešení obcí a solitérních staveb skupinovými a domovními čistírnami s ohledem na typ lokality, udržitelná řešení chytrých měst (případová studie šetřící 50% pitné vody) - Představení mentálního modelu „VENKOV“ - Ing. Karel Plotěný - Skupiny čistíren jako řešení některých lokalit - Ing. Karel Přecechtěl - Řešení skupin domů a malých obcí - Ing. Jan Přikryl - Udržitelné chování – příkladová studie chytré čtvrti – s 50% úsporou vody - Ing. Karel Plotěný Recepty na řešení kalové problematiky menších čistíren - Současné možnosti a budoucnost - MSc. Roman Prachař
4 hodiny
projektanti, architekti, SS, VS, odborná veřejnost
sborník
C. Termíny akce
1. Termín
28.01.2021
28.01.2021
09:00
aplikace zoom.us/YouTube
Kšírova 552/45
Brno
Brno - město
0
0