Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce není akreditovaná.
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.
K Májovu 1244
Chrudim
53701
Chrudim
49286242
469607184
CZ49286242
469607112
www.pci-cz.cz
Aneta Horáková
B. Údaje o vzdělávacím programu
Sanace a hydroizolace vodohospodářských konstrukcí
webinář
Ing. Libor Hlisníkovský
Ing. Petr Martínek, Ing. Libor Hlisníkovský, Ing. Martin Jelínek
Sanace a hydroizolace vodohospodářských konstrukcí
Požadavky na návrh a provádění sanací betonových konstrukcí, příprava podkladního betonu, aplikace sanačního souvrství, inovativní materiály pro rychlé sanace, hydroizolační systémy pro nádrže v čistírnách odpadních vod, kanalizace, záchytné jímky na chemikálie, akumulační nádrže ve vodojemech, typické poruchy vodohospodářských konstrukcí, chyby v návrhu a provádění sanací a hydroizolací
2 hodiny
Autorizované osoby v oboru pozemní stavby, dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce
C. Termíny akce
1. Termín
03.02.2021
03.02.2021
09:00
BASF
Tovární 868
Chrudim
Chrudim
0
0
2. Termín
10.02.2021
10.02.2021
09:00
Školicí středisko BASF
Tovární 868
Chrudim
Chrudim
0
0