Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Praha
Sokolská 15
Praha 2
12000
Praha 2
45770743
227090128
CZ45770743
www.ckait.cz
K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
IC ČKAIT
B. Údaje o vzdělávacím programu
Krby a kamna 21. století
seminář/webinář
Cech kamnářů České republiky
Vít Pešek První vicepresident Cechu kamnářů České republiky Soudní znalec pro obor individuální topidla
Smysluplné, ekologické a zdravé vytápění individuálně stavěnými topidly. Základní uvedení do problematiky.
Ekologické spalování Základní rozdělení topidel Vyrovnaný tok energie Není teplo jako teplo Zdravé iontové prostředí Logika dimenzování
4 hodiny
Odborná veřejnost
C. Termíny akce
1. Termín
04.02.2021
04.02.2021
14:00
Budova ČKAIT
Sokolská 15
Praha 2
Praha 2
0
0