Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Pardubice
Masarykovo nám. 1544
Pardubice
53002
Pardubice
45770743
466512241
CZ45770743
Ing. Radim Loukota
B. Údaje o vzdělávacím programu
Ocelové konstrukce - EUROKÓD 3
webinář
Ing. Vlastimil Moucha
doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D., Univerzita Pardubice, DFJP
Ve vazbě na současnou situaci v oboru navrhování nosných konstrukcí z různých materiálů uložily minulé valné hromady oblastní kanceláře ČKAIT Pardubice výboru a grémiu garantů autorizačních oborů pokračovat v cyklu seminářů orientovaných na tuto problematiku. Z toho důvodu jsme se rozhodli cca po 10 letech vrátit se k systému navrhování dle eurokódu (EC). Proto jsme zařadili do plánu 2 nejdůležitější semináře s nejdůležitějšími materiály, kterými jsou beton (EC3) a ocel (EC2).
Bude upřesněno v rámci pozvánky.
4 hodiny
AO
C. Termíny akce
1. Termín
09.03.2021
09.03.2021
13:00
Pernštejnský salonek, Hotel Labe
Masarykovo nám. 2633
Pardubice
Pardubice
0
0