Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16
Praha 4
14700
ČR/Praha
45272387
606522341
CZ45272387
www.pragoprojekt.cz
Ing. Radka Knottová
Sdružení pro výstavbu silnic
B. Údaje o vzdělávacím programu
STEPS 13 - NAVRHOVÁNÍ A REALIZACE OPRAV VOZOVEK
Školení
Ing. Jan Zajíček
Ing. Jan Zajíček, Ing. Jiří Klepáč, Milan Beck, DiS., Ing. Petr Neuvirt
Navrhování a realizace oprav vozovek
Poruchy vozovek a jejich opravy, revize TP 87, nejčastější vady vozovek způsobené chybným návrhem
4 hodiny
Projektanti, investoři i dodavatelé
PP prezentace
C. Termíny akce
1. Termín
10.03.2021
10.03.2021
10:00
on-line z hotelu Voroněž
Křížkovského 458/47
Brno
Brno - město
2400
0