Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce není akreditovaná.
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16
Praha 4
14700
ČR/Praha
45272387
606522341
CZ45272387
www.pragoprojekt.cz
Ing. Radka Knottová
Sdružení pro výstavbu silnic
B. Údaje o vzdělávacím programu
MALÁ NÁSOBILKA FIDIC CLAIM MANAGEMENTU V PRAXI
Školení
Lukáš Klee
Lukáš Klee, Ondřej Vaněček, Tomáš Opelka
1. Harmonogramy 2. Claim management 3. Práce se správcem stavby
Obecný úvod: Termíny kdy a jak se musí připravovat harmonogramy Rychlé shrnutí Metodiky času: Jak mají vypadat harmonogramy podle Metodiky času Odůvodnění: Proč harmonogramy mají takhle vypadat a proč by Zhotovitelé ve vlastním zájmu měli ty harmonogramy takhle provádět Delay management: jak pracovat s harmonogramy v průběhu vzniku rizikové události a zpoždění Vazba harmonogramů na finanční claimy v kontextu nové Metodiky kvantifikací Oznámení 8.3, 4.12, 20.1, průběžné claimy a jak s nimi pracovat Claimy na EoT Claimy na finance (ať v EoT nebo ve zpoždění) Záznamy 6.10 a Zpráva 4.21 a jejich důležitost pro vyčíslování finančních claimů Jaké jsou očekávané reakce a smluvní termíny na reakci od správce stavby ohledně Claimů a dalších Jak v rámci korespondence efektivně tlačit správce stavby k aktivitě
2 hodiny
Projektanti, investoři i dodavatelé
C. Termíny akce
1. Termín
09.03.2021
09.03.2021
13:30
on-line
-
-
ČR/Praha
2300
0