Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 0.5
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
Tumismo s.r.o.
Vlčetín 65
Bílá
46343
ČR/Liberec
6904360
723598446
CZ06904360
www.tumismo.cz
Martina Píšová
B. Údaje o vzdělávacím programu
Judikatura ve světě stavebního zákona - účastníci řízení.
mailový e-learning
Ing. Martina Píšová
Ing. Martina Píšová - pracovnice krajského stavebního úřadu (v tuto chvíli na rodičovské dovolené). Má zkušenosti s přednášením pro úředníky (akreditované akce v rámci Ministerstva vnitra) a se studenty na Technické univerzitě v Liberci.
V rámci kurzu budou interpretovány základních judikáty v oblasti stavebního zákona se zaměřením na účastníky řízení, jejich námitky a opravné prostředky.
Seminář bude rozdělen do 5 cyklů, kdy každý účastník po dobu jednoho týdne, každý den, obdrží email s e-learningovou aktivitou na daný den. Aktivita zabere účastníkovi každý den cca 30 minut času. 1. den - Vymezení účastníků řízení 2. den - Námitky účastníků řízení v územním řízení 3. den - Námitky účastníků řízení ve stavebním řízení 4. den - Opravné prostředky - obecně 5. den - Závěr a shrnutí.
2,5 hodiny
Projektanti
C. Termíny akce
1. Termín
10.05.2021
14.05.2021
08:00
e-learning
online
online
ČR/Liberec
199
0