Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce není akreditovaná.
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
Česká betonářská společnost ČSSI
Na Zámecké 1518/9
Praha 4
14000
Praha
70802408
775124100
CZ70802408
www.cbsbeton.eu
Bc. Petra Švejda Johová
B. Údaje o vzdělávacím programu
TECHNOLOGIE BETONU
Webinář (školení)
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., KÚ ČVUT v Praze
Ing. Robert Coufal, Ph.D., TBG Metrostav, s.r.o. Ing. David Čítek, KÚ ČVUT v Praze Ing. Adam Hubáček, Ph.D., ÚTSHD FAST VUT v Brně doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., KÚ ČVUT v Praze Ing. Vítězslav Vacek, CSc., KÚ ČVUT v Praze Ing. Vladimír Veselý, Svaz výrobců betonu ČR
Náplní školení je systém navazujících procesů počínaje správnou volbou betonu a jeho specifikací pokračující přes výběr vhodných surovin a jednotlivých složek betonu k zásadám výroby, dopravy, ukládání a ošetřování betonu. Závěrem jsou probrány vady a poruchy betonových konstrukcí včetně jejich možných příčin.
3. 3. 2021 13:00 – 15:00 BLOK 1 Úvod do cyklu školení Specifikace betonu a normy pro jeho výrobu Ing. Vladimír Veselý / Ing. Robert Coufal, Ph.D. Diskuze k tématům Bloku 1 Krátký test nabytých znalostí 17. 3. 2021 13:00 – 15:00 BLOK 2 Složení betonu, jeho výroba a doprava Ing. Robert Coufal, Ph.D. / Ing. Adam Hubáček, Ph.D. Diskuze k tématům Bloku 2 Krátký test nabytých znalostí 7. 4. 2021 13:00 – 15:00 BLOK 3 Zpracování betonu a ošetřování Ing. Vítězslav Vacek, CSc. Diskuze k tématům Bloku 3 Krátký test nabytých znalostí 5. 5. 2021 13:00 – 15:00 BLOK 4 Zkoušení betonu a jeho přejímka Ing. Adam Hubáček, Ph.D. / Ing. David Čítek Diskuze k tématům Bloku 4 Krátký test nabytých znalostí 2. 6. 2021 13:00 – 15:00 BLOK 5 Vady a poruchy betonových konstrukcí doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / Ing. David Čítek Diskuze k tématům Bloku 5 Krátký test nabytých znalostí Zakončení školení
2 hodiny
pracovníci zkušeben a laboratoří betonu,mistři, stavbyvedoucí
Manuál
C. Termíny akce
1. Termín
03.03.2021
03.03.2021
13:00
ČBS - kancelář, web ČBS
Na Zámecké 1518/9
Praha
Praha
590
0