Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Plzeň (2020317)
Hřímalého 2464/37
Plzeň
30100
Plzeň - město
45770743
734860963
CZ45770743
www.ckait.cz
Hana Hričinová, 734 860 963
B. Údaje o vzdělávacím programu
Podkladní vrstvy vozovek
webinář
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
Ing. Jan Zajíček, Olomouc
Školení je zaměřeno na základní vlastnosti kameniva (ČSN EN 13242+A1), nestmelené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1), vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy (ČSN EN 14227-1 až 5, ČSN 73 6124-1), prolévané vrstvy (ČSN 72 6127-1 až 4) a některé aktuální problémy. Školení je též zaměřeno na revizi ČSN 73 6126-1, do které byly promítnuty zkušenosti s jejím používáním za dobu více jak 10 let a zrušení národní přílohy v ČSN EN 13285. Cílem revize též bylo otevřít cestu k lepšímu využívání místních materiálů a recyklátů.
Přednáška 9:00 – 11:00 Přestávka 11:00 – 11:10 Přednáška 11:10 – 13:00
4 hodiny
členy ČKAIT
C. Termíny akce
1. Termín
12.05.2021
12.05.2021
09:00
elektronicky
Hřímalého 2464/37
Plzeň
Plzeň - město
0
0