Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Praha
Sokolská 15
Praha 2
12000
Praha 2
45770743
227090128
CZ45770743
www.ckait.cz
K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
Informační centrum ČKAIT
B. Údaje o vzdělávacím programu
Smlouvy ve výstavbě, jejich uzavírání a plnění
seminář, webinář
Ing. Ladislav Bukovský
JUDr. Alena Bányaiová, CSc.
Přednáška poskytne komplexní pohled na uzavírání a plnění smluv ve výstavbě se zaměřením na smlouvu o dílo. Výklad se zaměří na specifika této smlouvy a jejího plnění včetně případných změn smlouvy, na novinky, které přinesla soudní judikatura řešící sporné otázky vyvolané smluvní praxí, jakož i na důsledky porušení převzatých povinností jednotlivými účastníky výstavby.
Specifika smluv ve výstavbě, základní obsahové náležitosti smlouvy o dílo, postup uzavírání a zkušenosti s novou právní úpravou, využití obchodních podmínek, změny smlouvy, vícepráce, subdodavatelé a jejich účast na díle, dokončení díla, nebezpečí škody na díle, vlastnictví stavby, odpovědnost za porušení převzatých povinností
4 hodiny
odborná veřejnost
C. Termíny akce
1. Termín
10.05.2021
10.05.2021
14:00
budova ČKAIT, online
Sokolská 15
Praha 2
ČR/Praha
0
0