Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Plzeň (2020317)
Hřímalého 2464/37
Plzeň
30100
Plzeň - Město
45770743
734860963
CZ45770743
ckait.cz
Hana Hričinová
B. Údaje o vzdělávacím programu
Navrhování a provádění komínů podle nové ČSN EN 1443
seminář
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
Ing. Václav Petráš, Ph.D., MSc.
Požadavky na provedení budov s cílem maximálních úspor energie v kombinaci s preferencí obnovitelných zdrojů této energie (nZEB) zcela změnil požadavky na spotřebiče produkující energii spalováním, což se výrazně promítá do požadavků na odvod spalin - tedy provedení spalinových cest, a to jak z hlediska funkčního a energetického, tak z hlediska bezpečnostního a estetického. Na danou situaci reaguje i aktualizace ČSN EN 1443, která pravděpodobně povede k další úpravě legislativy a výrobkových norem. Požadavky na optimalizaci návrhu spalinové cesty kladou na projektanty i realizační firmy zcela nové nároky a zodpovědnost.
1. právní předpisy v oblasti spalinových cest (včetně ČSN EN 1443) 2. optimalizace návrhu spalinových cest 3. výběr a připojování spotřebičů 4. požární bezpečnost spalinových cest 5. vady návrhu a realizace spalinových cest
4 hodiny
členy ČKAIT
C. Termíny akce
1. Termín
08.10.2021
08.10.2021
12:00
SPŠ dopravní, Plzeň
Karlovarská 99
Plzeň
Plzeň - město
0
0