Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Plzeň (2020317)
Hřímalého 2464/37
Plzeň
30100
Plzeň - Město
45770743
734860963
CZ45770743
ckait.cz
Hana Hričinová, 734 860 963
IC ČKAIT Praha, Aktivem Statika, mosty a zkušebnictví při ČKAIT
B. Údaje o vzdělávacím programu
Zásady navrhování otvorových výplní
seminář
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
Ing. Pavel Kašpar, manažer technického vývoje a vzdělávání Window Holding a.s.
Navrhování otvorových výplní staveb podléhá technickým předpisům, jejichž některé pasáže nejsou ani v současné době správně aplikovány, a proto se opakovaně objevují chyby. A to jak při projektování, tak i při realizaci. Aby se zvýšilo povědomí členů ČKAIT o této problematice, připravily společnosti VEKRA a VELUX seminář, který tento důležitý segment stavebnictví více přiblíží.
1) Denní osvětlení budov 2) Požadavky na otvorové výplně 3) Volba materiálu, kvalitativní požadavky, statické výpočty 4) Tvarové a rozměrové limity 5) Sestavy střešních oken 6) Volby zasklení, dimenze skel, teplotní šok 7) Volba kování, bezpečnost 8) Ovládání střešních oken 9) Průvzdušnost 10) Montáž, připojovací spára 11) Praktické příklady, chyby, perličky 12) Ventilace a stínění
4 hodiny
členy ČKAIT
C. Termíny akce
1. Termín
19.10.2021
19.10.2021
12:00
SPŠ dopravní Plzeň
Karlovarská 99
Plzeň
Plzeň - město
0
0