Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Brno
Vrchlického sad 2
Brno
60200
Brno - město
45770743
545574310
CZ45770743
www.ckait.cz
ČKAIT Brno (1840011)
B. Údaje o vzdělávacím programu
Odpovědnost autorizovaných osob
webinář POZOR ZMĚNA
JUDr. Eva Kuzmová
JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona
Soukromoprávní odpovědnost, Občanský zákoník - § 5 (souvislosti s autorizačním zákonem), smlouva o dílo, odpovědnost za vady díla a za škodu, Veřejnoprávní odpovědnost, Stavební zákon – povinnosti stavebníka, stavbyvedoucího a stavebního dozoru, projektanta, přestupky na úseku stavebního řádu, Trestní zákoník
Soukromoprávní odpovědnost, Občanský zákoník - § 5 (souvislosti s autorizačním zákonem), smlouva o dílo, odpovědnost za vady díla a za škodu, Veřejnoprávní odpovědnost, Stavební zákon – povinnosti stavebníka, stavbyvedoucího a stavebního dozoru, projektanta, přestupky na úseku stavebního řádu, Trestní zákoník
4 hodiny
AO všech oborů
C. Termíny akce
1. Termín
01.09.2021
01.09.2021
11:00
Fakulta stavební VUT v Brně
Veveří 95
Brno
Brno - město
0
0
2. Termín
24.11.2021
24.11.2021
09:30
Fakulta stavební VUT v Brně on-line
Veveří 95
Brno
Brno - město
0
0