Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Brno
Vrchlického sad 2
Brno
60200
Brno - město
45770743
545574310
CZ45770743
www.ckait.cz
ČKAIT Brno (1840011)
B. Údaje o vzdělávacím programu
Nový stavební zákon
webinář
JUDr. Eva Kuzmová
JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona
Nový stavební zákon
Nový stavební zákon
4 hodiny
AO všech oborů
C. Termíny akce
1. Termín
18.05.2022
18.05.2022
09:30
online
online
online
Brno - město
0
0