Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Brno
Vrchlického sad 2
Brno
60200
Brno - město
45770743
545574310
CZ45770743
www.ckait.cz
ČKAIT Brno (1840011)
B. Údaje o vzdělávacím programu
Nová technologie funkčních nanotechnologických povrchů FN NANO
seminář
Milan Meinhold, jednatel společnosti eNecont s.r.o.
bude upřesněno
Účastníci školení se seznámí s kvalitativně novou technologií funkčních nanotechnologických povrchů FN NANO®, která: 1. zajišťuje vysoce účinnou a dlouhodobou ochranu staveb a dalších objektů proti degradujícím účinkům ultrafialového záření, mikrobiologickému napadení a usazování špíny rozptýlené v ovzduší. 2. je vysoce účinnou, nízkonákladovou technologií pro čištění vzduchu od nebezpečných látek, alergenů a zápachu. 3. zajišťuje permanentní ochranu proti usazování a růstu mikroorganismů (virů, bakterií, plísní, kvasinek a řas na plochách, kde je uplatněna. Nanotechnologické funkční povrchy FN-NANO jsou vytvářeny pomocí multifunkčních nátěrů FN NANO® s mimořádně silným fotokatalytickým efektem. Tyto nátěry obsahují ve vysoké koncentraci nanočástice polovodiče – oxidu titaničitého (TiO2). Nátěrová vrstva je aktivovaná energií světla (denního světla), zajišťuje dlouhodobě (10 i více let) účinné čištění vzduchu od široké škály polutantů, velmi silnou samočistící schopnost, likviduje řasy, plísně i další mikroorganismy a dokonale chrání podklad proti degradujícím účinkům ultrafialového záření. Tato funkce je založena na fyzikálním (nikoli chemickém) působení jevu označovaného jako fotokatalýza. Školení je zaměřeno na otázky praktického využití funkčních nátěrů FN NANO® v exteriéru i interiérech staveb pro ochranu, majetku, lidského zdraví a životního prostředí. Pozornost bude věnována možnostem využití této technologie v ekologicky šetrných budovách a pro vytváření zdravého vnitřního prostředí v souvislosti s certifikací LEED a WELL i souvislostem s projekty zaměřenými na uhlíkové kompenzace a syndrom nemocných budov. Účastníci akce se seznámí se situací v nabídce nátěrových hmot obsahujících fotoaktivní polovodič TiO2. Podrobně budou seznámeni s parametry multifunkčních nátěrů FN NANO® a s technickými požadavky na jejich aplikaci. Účastníci semináře obdrží po jeho absolvování certifikát výrobce multifunkčních nátěrů FN NANO® - Advanced Materials-JTJ s.r.o.. Certifikát kvalifikuje proškolenou osobu a firmu, jejímž je kmenovým zaměstnancem, nebo se na jejím řízení podílí z pozice vlastníka, k tomu, aby se mohla stát velkoobchodním odběratelem funkčních nátěrů FN NANO® a při aplikaci těchto nátěrů se prokazovat zákazníkům jako výrobcem certifikovaná firma.
Nová technologie funkčních nanotechnologických povrchů FN NANO
4 hodiny
AO oboru pozemní stavby
C. Termíny akce
1. Termín
24.11.2022
24.11.2022
14:00
Fakulta stavební VUT v Brně
Veveří 95
Brno
Brno - město
0
0