Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 2
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
Česká společnost krajinných inženýrů ČSSI, z.s.
Thákurova 7
Praha 6
16000
Praha 6
70155542
224354750
CZ70155542
www.cski-cr.cz
Ing. Jaromír Čašek
ČSSI,
B. Údaje o vzdělávacím programu
Rybníky 2022
odborná konference s exkurzí
Ing. Václav David, Ph.D
Ing. Miroslav Lubas, Lesy ČR, s.p. RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. ,Povodí Vltavy Ing. Marek Baxa, Ph.D., ENKI Ing. Stanislav Žatecký, VD-TBD Ing. Ján Regenda, Ph.D., JČU Ing. Adam Vokurka, Ph.D., ČVUT Ing. Roman Kožín, VÚV Ing. Roman Zajíček, AOPK
Rybníky 2022 jsou již tradiční konferencí pořádanou ČSKi podruhé ve spolurpáci s ČKAIT , cílem je oslovit co největší spektrum posluchačů mezi projektanty, správci vodních děl a případně zaměstnance vodoprávních úřadů.
1 den - konferenční přednášky Využití historických rybničních profilů a hrází k realizaci tůní a mokřadů Sucho a rybníky trochu jinak Hledání broku v kupce bláta Porucha hráze Zámeckého rybníka u Červené Lhoty „Plevelné ryby“ – (ne)žádoucí členové kapří družiny rybničné Softwarový nástroj pro hodnocení hydrologické bilance malých vodních nádrží Ty ryby tam donesly kachny… 2. den .- exkurze exkurze v okolí Prahy a středočeského kraje po nově realizovaných rybnících (předpoklad 2 autobusy)
2 dny
statní správa, prjektanti, sprývci VT a VD
sborník příspěvků, přednášky
C. Termíny akce
1. Termín
09.06.2022
10.06.2022
09:00
stavební fakulta ČVUT v Praze B 286
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 – Dejvice
ČR/Praha
2900
2500