Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288)
Sokolská 15
Praha 2
12000
ČR/Praha
45770743
227090212
Lucie Zábelková
B. Údaje o vzdělávacím programu
Pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob
webinář
Ing. Dominika Hejduková
Ing. Petra Bartoníčková, Mgr. Jakub Doležel
Společnost GrECo International s.r.o. od roku 2013 na základě plné moci zastupuje ČKAIT a její členy v oblasti pojištění. Její zástupci Vám podají informace od druhu pojistky, krytí i postupech při vzniklé škodě.
1. Obecná část – odpovědnost, profesní odpovědnost, škoda, pojistná událost 2. Pojistná smlouva – pojmy, základní pojištění a připojištění 3. Škody a jejich likvidace – postup, doklady, … 4. Diskuse – na probrané téma i na to co vás zajímá a trápí
3 hod.
odborná veřejnost
C. Termíny akce
1. Termín
15.02.2023
15.02.2023
13:30
online
Sokolská 15
Praha 2
ČR/Praha
0
0
2. Termín
16.05.2023
16.05.2023
14:00
online
Sokolská 15
Praha 2
ČR/Praha
0
0