Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288)
Sokolská 15
Praha 2
12000
ČR/Praha
45770743
227090212
Lucie Zábelková
B. Údaje o vzdělávacím programu
Rozvoj tramvajové sítě Berlína - kvalitní veřejná doprava pro obvod Neukölln
seminář + webinář
Ing. Michal Šmalo, PhD.
Ing. Michal Šmalo, PhD.
Popis rozhodovacího procesu výběru dopravního systému a trasovaní s cílem realizovat kvalitní, ekologické a dostupnější napojení berlínských čtvrtí na veřejnou dopravu.
Berlínské čtvrtě Johannisthal, Rudow a Gropiusstadt jsou v současnosti obsluhované hlavně autobusy a linkou metra U7. Přednáška je zaměřená na rozhodovací proces výběru dopravného systému a trasovaní s cílem realizovat kvalitní, ekologické a dostupnější napojení předmětných čtvrtí na veřejnou dopravu. V druhé časti přednášky je důraz věnovaný na trasování nových tramvajových tratí a rozdělení uličního prostoru s důrazem na kvalitní veřejný prostor s vysokým podílem ploch pro cyklo dopravu a komfortní pohyb chodců.
3 hod.
odborná veřejnost
C. Termíny akce
1. Termín
15.05.2023
15.05.2023
14:00
Dům ČKAIT + online
Sokolská 15
Praha 2
ČR/Praha
0
0