Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288)
Sokolská 15
Praha 2
12000
Praha
45770743
227090212
Ing. Jitka Ryantová
B. Údaje o vzdělávacím programu
Stavební zákon - základní principy současné právní úpravy a nové právní úpravy
seminář + webinář
Mgr. Jana Machačková
Mgr. Jana Machačková
Seminář/webinář bude zaměřen na srovnání současné právní úpravy a nové právní úpravy, tj. zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 283/2021 Sb. a jejich novely.
Přestaveny budou především principy povolování, kolaudování a odstraňování staveb s dalšími vazbami a souvislostmi. V neposlední řadě bude přiblížena i problematika hmotného práva. Součástí semináře bude i seznámení s novou soustavu stavebních úřadů a novými principy ochrany veřejných zájmů.
3-4 hod.
odborná veřejnost
C. Termíny akce
1. Termín
05.04.2023
05.04.2023
14:00
Dům ČKAIT + online
Sokolská 15
Praha 2
Praha
0
0
2. Termín
01.06.2023
01.06.2023
14:00
Dům ČKAIT + online
Praha 2
Praha 2
Praha
0
0