Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288)
Sokolská 15
Praha 2
12000
Praha
45770743
227090212
Ing. Jitka Ryantová
B. Údaje o vzdělávacím programu
Spodní stavba a hydroizolace
webinář
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.
Výskyt trhlin vlivem podzákladí Transportní cesty vlhkosti a vody Sanační metody a jejich účinnost Příklady s odstraňováním vlhkosti Vysušování budov v interiéru Asfaltové pásy s jejich funkcí ve spodní stavbě Rozpor mezi hydrogeologickým průzkumem a realizací Zanedbání svažitého terénu – černá vana Štěrkový podsyp jako drenáž pod základovou deskou na jílovém podloží Netěsnosti bílé vany a její sanace Netěsnosti černé vany a její sanace Opěrné stěny z pohledového betonu Hydroizolace u staveb masivních Hydroizolace u staveb skeletových Otvory v suterénech Hydroizolační úpravy v suterénu a provádění drenáží Kanály a kolektory Detaily hydroizolací Provádění drenáží
Výskyt trhlin vlivem podzákladí Transportní cesty vlhkosti a vody Sanační metody a jejich účinnost Příklady s odstraňováním vlhkosti Vysušování budov v interiéru Asfaltové pásy s jejich funkcí ve spodní stavbě Rozpor mezi hydrogeologickým průzkumem a realizací Zanedbání svažitého terénu – černá vana Štěrkový podsyp jako drenáž pod základovou deskou na jílovém podloží Netěsnosti bílé vany a její sanace Netěsnosti černé vany a její sanace Opěrné stěny z pohledového betonu Hydroizolace u staveb masivních Hydroizolace u staveb skeletových Otvory v suterénech Hydroizolační úpravy v suterénu a provádění drenáží Kanály a kolektory Detaily hydroizolací Provádění drenáží
4 hodiny
odborná veřejnost
C. Termíny akce
1. Termín
20.04.2023
20.04.2023
14:00
online
Sokolská 15
Praha 2
Praha
0
0