Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288)
Sokolská 15
Praha 2
12000
ČR/Praha
45770743
227090212
Lucie Zábelková
B. Údaje o vzdělávacím programu
Výrobní haly z pohledu požární bezpečnosti staveb
seminář + webinář
Ing. Josef Král
Ing. Josef Král, Mgr. Radek Kislinger
Webinář/seminář je zaměřen na návrh požárně bezpečnostního řešení výrobních hal a na seznámení s častými příčinami vzniku požáru. Akce je pořádána pod záštitou Aktivu PBS.
Část 1) Specifika projekčního návrhu výrobních hal. Část 2) Zpětná vazba z pohledu vyšetřování příčin požáru.
3-4 hod.
odborná veřejnost
C. Termíny akce
1. Termín
15.06.2023
15.06.2023
14:00
Dům ČKAIT + online
Sokolská 15
Praha 2
ČR/Praha
0
0