Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT – databáze CŽV

Zápis do databáze CŽV je placená služba. Cena za jeden zapsaný a schválený termín je 600 Kč.
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Najít existujícího pořadatele v databázi
Pořadatele vyberete po vložení části jeho názvu ze seznamu.
Format 12345678
Format 777123456
Format CZ12345678
Format 777123456
B. Údaje o vzdělávacím programu
Seminář, konference, exkurze, ...
Jméno a pracoviště
1 hodina, 4 hodiny, ...
Projektanti, studenti, ...
Sborník, CD, ...
C. Termíny akce
1. Termín
Format 26.05.2024
Format 26.05.2024
Format 08:00, 09:30, 13:45, ...
Kongresové centrum, hotel Astra, ...
Format 100, 250, 1600, ...
Format 100, 250, 1600, ...
Format 26.05.2024
Format 26.05.2024
Format 08:00, 09:30, 13:45, ...
Kongresové centrum, hotel Astra, ...
Format 100, 250, 1600, ...
Format 100, 250, 1600, ...
Format 26.05.2024
Format 26.05.2024
Format 08:00, 09:30, 13:45, ...
Kongresové centrum, hotel Astra, ...
Format 100, 250, 1600, ...
Format 100, 250, 1600, ...
Format 26.05.2024
Format 26.05.2024
Format 08:00, 09:30, 13:45, ...
Kongresové centrum, hotel Astra, ...
Format 100, 250, 1600, ...
Format 100, 250, 1600, ...
Format 26.05.2024
Format 26.05.2024
Format 08:00, 09:30, 13:45, ...
Kongresové centrum, hotel Astra, ...
Format 100, 250, 1600, ...
Format 100, 250, 1600, ...