Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Daně – změny a informace pro rok 2021 a 2022-seminář

Daně – změny a informace pro rok 2021 a 2022-seminář

Přednášející: Ing. Radim Dvořák

Anotace: Jako v předchozích letech, tak i v roce 2021 byly novelizovány daňové zákony, a to nejen s účinností od dalšího období, ale i s účinností zpětnou. Je proto důležité pečlivě zkoumat, jaké zákonné podmínky je nutné v daném období splňovat a jaké je současné znění daňových zákonů.

Současně jsou také připravovány a schvalovány další novely daňových zákonů, jsou řešeny výkladové problémy a v neposlední řadě se blíží každoroční povinnost zpracování a podání daňového přiznání k dani silniční, dani z nemovitých věcí a k dani z příjmů, které s sebou přináší určité problémy a nejasnosti se stanovením správného základu daně z příjmů.

Výše uvedených skutečnostem bude věnována přednáška.

Program:

Přednáška bude obsahovat následující:

  • stanovení základu daně z příjmů fyzických a právnických osob
    • legislativa platná v roce 2021, zejména zákon o daních z příjmů, zákon o účetnictví
  • informace pro zaměstnance (osoby s příjmy se závislé činnosti)
  • procesní legislativa dle podmínek daňového řádu – lhůty pro vyměření daně, daňová kontrola, novela daňového řádu
  • informace o elektronické evidenci tržeb
  • novinky v oblasti daně silniční a daně z nemovitých věcí
  • novinky v oblasti DPH
  • informace o připravovaných novinkách v daňové oblasti pro rok 2022

Místo konání: posluchárna 1.p. budova ČKAIT Praha 2, Sokolská 15

Datum konání: 2.2.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 02022022, do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná od: 31.1.2022

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 59
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
2 0000164 Ing. Josef Roubíček CSc.
3 0006709 Ing. Jan Karafiát
4 0007770 Ing. Petr Lisý
5 1200423 Jiří Vychodil
6 0002069 Zdeňka Fialová
7 0011539 Ing. Václav Bouda
8 0007695 Ing. Marie Wolfová
9 1100719 Ing. Josef Opluštil