Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Daně – změny a informace pro rok 2022 a 2023 - seminář

Daně – změny a informace pro rok 2022 a 2023 - seminář

Přednášející:  Ing. Radim Dvořák

Anotace: 

Jako v předchozích letech, tak i v roce 2022 byly novelizovány daňové zákony, a to nejen s účinností od dalšího období, ale i s účinností zpětnou. Je proto důležité pečlivě zkoumat, jaké zákonné podmínky je nutné v daném období splňovat a jaké je současné znění daňových zákonů.

Současně jsou také připravovány a schvalovány další novely daňových zákonů, jsou řešeny výkladové problémy a v neposlední řadě se blíží každoroční povinnost zpracování a podání daňového přiznání k dani silniční, dani z nemovitých věcí a k dani z příjmů, které s sebou přináší určité problémy a nejasnosti se stanovením správného základu daně z příjmů.

Výše uvedených skutečnostem bude věnována přednáška.

Program: 

  • stanovení základu daně z příjmů fyzických a právnických osob
    • legislativa platná v roce 2022, zejména zákon o daních z příjmů, zákon o účetnictví
  • informace pro zaměstnance (osoby s příjmy se závislé činnosti)
  • procesní legislativa dle podmínek daňového řádu – lhůty pro vyměření daně, daňová kontrola, novela daňového řádu
  • informace o elektronické evidenci tržeb
  • novinky v oblasti daně silniční a daně z nemovitých věcí
  • novinky v oblasti DPH
  • informace o připravovaných novinkách v daňové oblasti pro rok 2023

Místo konání: přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 2.2.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský 

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 02022023 , do poznámky: pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář/webinář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
2 0007033 Miroslav Procházka
3 0402544 Ing. Tereza Matoušková
4 0602554 Ing. Tomáš Verner
5 0013257 Ing. Petr Müller
6 0601812 Ing. Vladimír Koutník