Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Datové schránky pro autorizované osoby ČKAIT - webinář

Datové schránky pro autorizované osoby ČKAIT - webinář

Seznámení s problematikou datových schránek, koho se bude povinnost mít datovou schránku týkat a co z toho vyplývá pro autorizované osoby ČKAIT.

Hlavní odborné téma – program akce:

Od 1. ledna 2023 bude Ministerstvo vnitra postupně zřizovat povinné datové schránky všem subjektům vedeným v registru osob, tj. živnostníkům, OSVČ, svobodným povoláním; dále nepodnikajícím právnickým osobám, tj. spolkům, nadacím, SVJ, bytovým družstvům. Děje se tak v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zavedení nových datových schránek proběhne ve třech vlnách od ledna do března 2023, kdy budou noví uživatelé schránek postupně dostávat své přihlašovací údaje. Držitelům datových schránek současně vzniká povinnost komunikovat s orgány veřejné moci pouze jejich prostřednictvím; stejná povinnost platí pro orgány veřejné moci.

Po 1. 7. 2023 budou povinné datové schránky zřizovány všem autorizovaným osobám (členům ČKAIT a ČKA).

Připomínáme, že datové schránky jsou zřizovány ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb.). ČKAIT datové schránky nezřizuje a ani nemá možnost jakkoli jejich vznik či zánik ovlivnit.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Mgr. Ing. Ondřej Menoušek, Ministerstvo vnitra

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
19. 12. 2022 od 13 hod. (délka trvání cca 3 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do cca 8 hod. ráno následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.

Záznam webináře bude po odvysílání uložen na vzdělávacím portálu eduK a přístupný pro autorizované osoby ČKAIT po přihlášení. 


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 16. 12. 2022 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
900
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013251 Kryštof Rotkovský
2 0014826 Ing. Bc. Jiří Vaněček
3 0102026 Ing. Milada Skládalová Hálková
4 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
5 0701229 Ing. Martin Vašina
6 1302531 Ing. Zdeněk Jiříček
7 1007141 Ing. Jan Filouš
8 1302546 Ing. Lenka Greslová
9 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
10 1302425 Ing. Jan Rosík
11 0402483 Ing. Martin Plšek
12 0010446 Ing. Martin Perlík
13 1104147 Ing. Dalibor Rajnoch
14 0402553 Ing. Mikuláš Horník
15 0006708 Hana Hrdinová
16 1003401 Ing. Michal Gregor
17 0013969 Ing. Petr Janeček
18 0008613 Ing. Pavel Herega
19 0012760 Ing. Jitka Ondráčková
20 0014437 Ing. Martin Rajnoch
21 1302190 Ing. Stanislav Dančák
22 0015060 Ing. Martin Padevět
23 1103080 Ing. Jan Peterek
24 0010961 Pavel Vávra
25 0014100 Ing. Martin Bezděk
26 1200296 Ing. Ivo Hrdlička
27 1004280 Ing. Adam Kurdík
28 0008578 Ing. Jiří Mantlík
29 0013747 Ing. Viktor Bakštein
30 0000786 Ing. Petr Dudík
31 0402237 Ing. Adéla Macháčková
32 0201883 Ing. Kateřina Boříková
33 0301582 Milan Köstler
34 1007231 Ing. Martin Hačka
35 0401981 Ing. Václav Marvan
36 0402536 Ing. Jiří Novák
37 0401307 Kateřina Ryvolová
38 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
39 0002410 Ing. Jan Mužík
40 0401612 Tomáš Zdvořáček
41 0402565 Jiří Martínek
42 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
43 0202336 Ing. Petr Thoma
44 0011970 Ing. Josef Král
45 0014577 Ing. Jitka Hynková
46 0013145 Ing. Petr Kubišta
47 0202248 Ing. Jakub Slivoně
48 1007357 Ing. Tomáš Trhlík
49 0010999 Monika Kohoutová
50 0402589 Jiří Jančička
51 0101064 Ing. Zdeňka Stuchlíková
52 0013930 Ing. Jiří Zapadlo
53 0011953 Ing. Richard Truxa
54 0701668 Ing. Lukáš Kovář
55 0202031 Ing. David Kopeček
56 0014576 Ing. Hana Buchnarová
57 0202264 Ing. Richard Horký
58 0600298 Ing. Michal Karlík
59 1301937 Ing. Ilona Kalivodová Matoušková
60 0011448 Ing. Aleš Lubas Ph.D.
61 0100385 Václav Mráz
62 0400982 Ing. Vladimír Hadraba
63 1000392 Ing. Miloš Černý
64 1004717 Ing. Jan Hlavatý
65 0004137 Ing. Čeněk Kadlec
66 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
67 0003596 Ing. Vladimíra Špačková
68 0011710 Ing. Petr Hájíček
69 0006620 Ing. Petr Novák
70 0009562 Ing. František Bartoš
71 1104018 Ing. Robin Humelič
72 0012533 Ing. Barbora Pilcová
73 1201979 Ing. Jan Březina
74 0000863 Ing. Josef Prošek
75 0201147 Ing. Karel Eliášek
76 0011908 Ing. Štěpán Mazánek
77 0007516 Ing. Josef Doleček
78 0012317 Ing. Pavel Kříž
79 0010249 Miroslav Beran
80 0602646 Karel Nývlt
81 1100117 Ing. Vlastimil Šmiřák
82 0700884 Ing. Aleš Hřib
83 0301005 Ing. Jitka Briežniková
84 0000602 Ing. Taťjana Dvořáková
85 0402198 Ing. Tomáš Felix
86 0400005 Ing. Martin Mandík
87 1400568 Ing. Radek Švengr
88 0402072 Martin Šiman
89 0401797 Ing. David Škoudlil
90 0201478 Jana Fürbacherová
91 0004551 Ing. Jan Mayer
92 1005941 Ing. Jacek Wendrinski Ph.D.
93 0009504 Milan Činka
94 1006935 Ing. Jiří Hodaň
95 0012478 Václav Radechovský
96 0012473 Ing. Miloš Jirásek
97 0200384 Ing. František Žežule
98 1201220 Ing. Marta Halámková
99 0013257 Ing. Petr Müller
100 0401335 Ing. Jiří Šír
101 0001123 Ing. František Kalecký
102 0013042 Ing. Michal Ježek
103 0014259 Ing. Aleš Mňuk
104 1005779 Lukáš Dvořák
105 1400269 Ing. Petr Nekovář
106 1302465 Ing. Jan Haas
107 0602568 Miroslav Vokáč DiS.
108 1007109 Ing. Aleš Kupča
109 1103009 Ing. Jarmila Dolejší
110 1202427 Ing. Martin Bank
111 0013451 Ing. Jiří Janků
112 1302493 Ing. Jan Holý
113 0602676 Ing. Jan Berger
114 0401619 Lenka Krajcová
115 1102442 Ing. Zdeněk Polach
116 0201246 Milan Rubáš
117 1005912 Ing. Tomáš Svojanovský
118 1103028 Ing. Jan Buchta
119 0009246 Ing. Petr Jangl
120 1103509 Ing. Zdeněk Horák
121 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
122 0601614 Ing. Jitka Hofmeisterová
123 0012534 Ing. Antonín Fuksa
124 1400182 Ing. Jaroslav Jirků
125 0200656 Karel Voldřich
126 0402336 Tomáš Holan
127 0501460 Ing. Jan Sika
128 1103574 Ing. Dalibor Vavroš
129 1400543 Richard Matula
130 0009905 Ing. Zdeněk Porazík
131 0602150 Ing. Josef Matoušek
132 0007249 Petr Mačica
133 0402420 Jaroslav Tesařík
134 0401900 Ing. Ladislav Novák
135 1104119 Ing. Rostislav Stallmach
136 1302408 Ing. Libor Gášek
137 0013806 Ing. Lukáš Rácz
138 1006237 Ing. Libor Just
139 1201626 Antonín Žibrita
140 0002824 Ing. Pavel Talíř
141 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
142 0201597 David Parvonič
143 0007129 Ing. Jaroslav Havlík
144 0014957 Ing. Filip Saturka
145 1102951 Ing. Eva Kostialová
146 1005538 Jiří Richtr DiS.
147 1200532 Ing. Petr Szabo
148 0012912 Ing. Jiří Lávic
149 1101695 Ing. Lenka Březinová
150 0004755 Ing. Hana Kahounová
151 1003654 Vlastimil Bobrovský
152 0008683 Ing. Martina Loskotová
153 0401469 Ing. Zdislav Mazur
154 1202109 Ing. Mojmír Blažek
155 1301965 Ing. Jaroslav Ježek
156 0301565 Ing. Jan Fára
157 0401290 Ing. Daniela Pleskotová
158 0012232 Marek Varga
159 1006200 Milan Reichert
160 1202325 Ing. Josef Blaha
161 0008103 Ing. Ladislav Mička
162 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
163 0008104 Ing. Petr Poláček
164 1300007 Ing. Pavel Starý
165 0600716 Ing. Oldřich Ostrčil
166 0101216 Jiří Urbánek
167 0002473 Ing. Zdeněk Viták
168 0014374 Mag. arch. Jaroslav Trávníček
169 0201616 Václav Ženíšek
170 0402431 Jan Bigar
171 0102299 Ing. Michal Šedivý
172 0401726 Jiří Bauer
173 0102051 Miroslav Běle
174 1202010 Ing. Lukáš Zábranský
175 0005092 Ing. František Mayer
176 1004979 Ing. Ilona Janíková
177 1007162 Ing. Róbert Tomov
178 0003338 Ing. Václav Eiselt
179 1101043 Ing. Martin Vrzgula
180 0013324 Ing. Jozef Harčarík
181 0602779 Petr Valenta
182 1004614 Ing. Jaromír Skoupil Ph.D.
183 1003786 Ing. Miloš Kamarád
184 0700091 Ing. Jaroslav Bureš
185 1300878 Ing. Jana Motyčková
186 1400556 Ing. Miloslav Beran
187 0701318 Ing. Miroslav Mergl
188 1301537 Ing. Karel Vítek
189 0008608 Ing. Karel Hocke
190 1301277 Ing. Marek Novoměstský
191 1102574 Ing. Luděk Wolek
192 0010029 Ing. Marta Bláhová
193 1400748 Ing. Barbora Čapková
194 0601175 Jiří Hloušek
195 1001529 Ing. Pavel Blažek
196 0000815 Ing. Aleš Prause
197 1007112 Ing. Ondřej Vlach
198 0700398 Ing. Josef Motl
199 3000031 Ing. Mikuláš Jurkovič
200 0011876 Ivan Janů
201 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
202 0401531 Ing. Marie Rysková
203 1103319 Ing. Jakub Hudečka
204 1006494 Ing. Tomáš Šimáček
205 0701713 Tomáš Mádlo
206 1004525 doc. Ing. Libor Matějka CSc., Ph.D.,MBA
207 0202417 Ing. Jan Štětka
208 1001232 Ing. Josef Puchner CSc.
209 0600403 Ing. Jaroslav Novotný
210 0701174 Robert Novotný
211 0009225 Ing. Zuzana Frantová
212 0012454 Ing. Tomáš Věchtík
213 0600243 Ing. Marek Holman
214 1003674 Ing. Jiří Laštovička
215 0401580 Ing. Monika Pailová
216 0501450 Ing. Jakub Plechatý
217 1202161 Josef Husárek
218 0600516 Ing. Jan Maurer
219 0602795 Jiří Fuksa
220 0501373 Blanka Hájková
221 1102569 Ing. Dagmar Klajmonová
222 0013450 Ing. Michal Dvořák
223 1004611 Ing. Jaromír Machálek MBA
224 1100227 Ing. Jaromír Hudeček
225 0011044 Jakub Killnar
226 0501101 Martin Pleschinger
227 0102172 Jan Urválek
228 1302013 Ing. Zbyněk Pospíšil
229 0006682 Ing. Jaroslav Vala
230 0600658 Ing. Blanka Matějková
231 1300009 Ing. Jiří Šišák
232 1301495 Ing. Jiří Štěrba
233 0301196 Ing. Lukáš Janoušek
234 1006873 Ing. Alojz Papp
235 1006622 Luděk Zabloudil
236 0701227 Ing. Zdeněk Harvánek
237 1004732 Ing. Monika Škutová
238 0402096 Petr Hanzl
239 0601793 Pavel Patrák
240 3000322 Ing. Peter Božík
241 0002560 Ing. Jiří Picek
242 1103692 Ing. Petr Paláček
243 0100031 Ing. Jan Kocmich
244 0601551 Ing. Miroslav Teichman
245 1006106 Ing. Jan Máca
246 1100142 Ing. Elena Čimburová
247 1004419 Ing. Roman Komosný
248 1103809 Lukáš Miketa
249 0501466 Ing. Jiří Kočí
250 1007342 Ing. Ondřej Bílek
251 0007059 Ing. Josef Seidl
252 0009651 Ing. Luboš Soukup
253 0701491 Miloš Moravec
254 1103894 Ing. Martin Hrstka
255 1302340 Ing. Milan Martinka
256 1003093 Ing. Rostislav Bílek
257 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
258 0701407 Ing. Jiří Cihlář
259 0401842 Ing. Pavel Komenda
260 1102398 Ing. Jan Lapiš
261 0012876 Ing. Michal Fott
262 1004011 Ing. Renata Říhová
263 0401446 Ing. David Rúža
264 0014082 Ing. Tomáš Husák
265 0202339 Ing. Martin Bernas
266 0014233 Vojtěch Brázda
267 0501368 Ing. Věra Vanerová
268 3000231 Ing. Tomáš Špitko
269 1103565 Ing. Radim Dvořák
270 1100146 Karel Šidlo
271 0601889 Martin Dvořák
272 0200206 Ing. Karel Roubal
273 1400628 Ing. Ivan Pečinka
274 1202323 Tomáš Voldán
275 1301929 Ing. Jaroslav Majíček
276 0011537 Ing. Jaroslav Berka Ph.D.
277 0007566 Ing. Stanislav Pažout
278 1004627 Marek Hrbotický
279 1302311 Ing. František Nevařil
280 0200247 Ing. Pavel Košař
281 0009042 Ing. Ivo Štolc
282 0014337 Ing. Jan Gallia
283 0010151 Ing. Ivana Jakoubková
284 1103965 Ing. Jan Krchňák
285 1001178 Ing. Ivan Kusák
286 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
287 1100093 Ing. Stanislav Březina
288 0400382 Miroslav Kareš
289 1005252 Bc. Marek Gerec
290 0300045 Ing. Jiří Kotek
291 1104466 Ing. Petr Bochenek
292 0013799 Ing. Václav Žák
293 0013390 Ing. Ondřej Machek
294 0001103 Ing. Luboš Kotlář
295 0600566 Rudolf Marek
296 1005318 Vladimír Lapčík
297 0602200 František Wayrauch
298 0602563 Ing. Jan Sekanina
299 0601126 Ing. Jaroslava Marková
300 0010606 Ing. Jaromír Štosek
301 0101917 Ing. Lubor Tomanec
302 0009182 Ing. Libor Zedník
303 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
304 0301457 Ing. David Kolouch
305 0011545 Ing. Daniel Machander
306 0000280 Ing. Josef Pilvein
307 0010734 Ing. Dana Wetzsteinová
308 1007056 Ing. Lucie Talašová
309 0402163 Ing. Petra Tomevová
310 0402210 Ing. Bohumil Hrotek
311 0202209 Ing. Radek Tomášek
312 1006259 Ing. Ondřej Krejza
313 0602490 Ing. Miloš Vondřejc
314 1000337 Ing. Soňa Ondráčková
315 0701396 Ing. Martin Hrdina
316 1104036 Ing. Petr Horký
317 0500979 Ing. Zbyněk Čihák
318 1006616 Ing. Martin Sýkora
319 1301568 Ing. Libor Vojtek
320 0601715 Ing. Petr Vágner
321 0003443 Ing. Libor Hladký
322 1201566 Ing. Pavel Žourek
323 0009281 Ing. Radek Zdvořilý
324 0003121 Jiří Procházka
325 0009922 Ing. Jiří Řehák
326 0400316 Ing. Josef Paul
327 1104324 Ing. Roman Wilkonský
328 0201417 Ing. Pavla Velleková
329 0601447 Martin Hanuš
330 0600323 Jan Vávra
331 1103814 Ing. Magda Kopecká
332 1004628 Ing. Bronislava Padalíková
333 0011255 Ing. Radek Šťastný Ph.D.
334 0402127 Ing. Eliška Řezáčová
335 1006587 Ing. Martin Trlida
336 0201567 Ing. Pavel Krejčí
337 0010114 Ing. Zbyněk Froněk
338 0100702 Ing. Václav Houška
339 1301563 Miroslav Kundrata
340 0300835 Ing. Vít Lelek
341 0102673 Ing. Milan Brabec
342 0009541 Ing. Karel Kozel
343 0202244 Ing. Václav Mašek
344 0004919 Ing. Petr Unger
345 0014837 Bc. Lukáš Langenberg
346 1102587 Ing. Šárka Hermannová
347 0011086 Ing. Ladislav Jirků
348 1103273 Ing. Martin Stacho
349 0011585 Aleš Svoboda
350 0601716 Ing. Jiří Vágner
351 0201966 Ing. Marek Slavík
352 0201030 Ing. Ivo Mikáska
353 0101258 Ing. Luděk Němec Ph.D.
354 0301593 Štefan Bolvári
355 1300564 Ing. Jaroslav Stuchlík
356 0501372 Pavel Vodrážka
357 0009423 Ing. Lenka Tomanová
358 0600920 Eva Žižková
359 0700252 Ing. Miroslav Stejskal
360 0102280 Ing. Petr Hejný
361 0003302 Ladislav Johanides
362 0401987 Ing. Karel Opatrný
363 1200200 Ing. Karel Hübl
364 0007786 Miloš Calda
365 0011431 Ing. Viktor Lomoz
366 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
367 0001437 Ing. Jan Březina
368 0201680 Zdeněk Wiener diplomovaný technik
369 0013360 Ing. Pavel Šimůnek
370 0400503 Jiří Vodopivec
371 0010556 Ing. Radek Paier
372 0014214 Ing. Martin Benýšek
373 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
374 0202302 Ing. Tomáš Beránek
375 0012321 Ing. Petr Kolbábek
376 1005687 Ing. Jan Bláha
377 0001098 Ing. Eva Rosová
378 1104460 Ing. David Prokop
379 1000336 Ing. Petr Levák
380 0500867 Ing. Petr Mocák
381 0401370 Ing. Stanislav Jaroš
382 0601823 Ing. Petr Molnár
383 1004009 Ing. Marek Šulák
384 0700250 Ing. Zdeněk Karabec
385 1201263 Ing. Jana Černá
386 0202351 Ing. Jan Batík
387 0601870 Ing. Jan Felgr
388 0011136 Ing. Radek Veselý
389 0401800 Ing. Jan Jirásek
390 0202019 Ing. Jan Cikán
391 1103401 Ing. Jaroslav Hudeček
392 0400975 Nina Blavková
393 1300881 Petr Žůrek
394 0000836 Pavel Jenčík
395 0102524 Ing. Tomáš Marchal
396 0010633 Ing. Jan Vacík
397 0602249 Ing. Pavla Adámková
398 1005035 Ing. Jaroslav Vlach
399 1101973 Jiří Hegegy
400 0402669 Ing. Martin Pětník
401 0000881 Ing. Jan Spěváček
402 1004086 Ing. Miroslav Sulik
403 0202240 Ing. Bohumil Hrnčíř
404 0601433 Ing. Pavel Vlasák
405 0014638 Zdeněk Prejza
406 1004005 Ing. Viktor Unger
407 1100228 Ing. Jiří Kolátek
408 1003899 Ing. Petr Till
409 0002534 Ing. Tomáš Rybín
410 1102925 Ing. Petra Kopřivová
411 0009393 Ing. Bc. Světlana Sladká
412 1005667 Ing. Petr Válek
413 0010827 Ing. Tomáš Buchar
414 1200454 Ing. Milan Švábeník
415 0600844 Ing. Jaroslav Rubín
416 0701565 Ing. František Doubravský
417 1302299 Ing. Martin Pohanka
418 0009184 Ing. Jiří Koťátko
419 0501411 Ing. Jan Bartoš
420 1301378 Ing. Martin Šolc
421 0009839 Ing. Peter Bado
422 0004412 Ing. Jan Turek
423 0101287 Ing. Karel Jandourek
424 1100425 Ing. Stanislav Brhel
425 3000363 Ing. Mario Fedorčík
426 0602868 Ing. Josef Fiedler
427 0200840 Ing. Jan Černý
428 1005693 Ing. Monika Ošlejšková
429 0101676 Emilie Lišková
430 1100045 Ing. Petr Kotlán
431 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
432 1004057 Ing. Pavel Skřička
433 0401333 Ing. Ivana Pešková
434 0013590 Ing. Stanislav Mastný
435 1101049 Rudolf Tobiáš
436 0602767 Ladislav Sedláček
437 1100759 Ing. Jiří Kolář
438 0010660 Ing. Zdeněk Havlina
439 1004167 Ing. Ivan Kulísek
440 1001908 Ing. Eva Janáčková
441 0200797 Ing. Petr Kocman
442 1004760 Ing. Tomáš Smutný
443 0600999 Ing. Miroslav Klobas
444 0600324 Ing. Zbyněk Matura
445 0008111 Ing. Jan Vejrych
446 0602594 Martina Kodetová
447 0011827 Ing. Veronika Svobodová
448 0007313 Ing. Stanislav Müller
449 0700892 Yvona Náglová
450 0602318 Aleš Kodet
451 0600318 Vladislav Arnošt
452 0004326 Ing. Josef Spour
453 1300638 Ing. Oldřich Sobek
454 0008944 Ing. Václav Andres
455 0014289 Ing. Jan Hercík
456 0011456 Ing. Michal Herda
457 1000747 Ing. Jiří Šmíd
458 0013430 Ing. Jiří Pešek
459 0014484 Ing. Jiří Pokorný
460 1002272 Ing. Jana Sedláčková
461 0014257 Ing. Richard Biedermann
462 0601481 Ing. Ivo Petera
463 0009836 Ing. Pavel Libora
464 0012970 Ing. Jan Pokorný
465 0008928 Ing. Liběna Knapová
466 0601910 Ing. Petr Vrábel
467 1201200 Ing. Jiří Schindler
468 1002874 Ing. Vladimír Wolf
469 0202153 Renata Plevačová
470 0013826 Ing. Zdeněk Sinkule
471 0200628 Ing. Jan Sýkora
472 0003747 Ing. Antonín Fara
473 0100207 Václav Nejedlý
474 0201467 Ing. Pavel Zimák
475 0300931 Pavel Musil
476 1004506 Ing. Jan Doležal
477 1400603 Vlastimil Dvořák
478 0500441 Antonín Hnik
479 0200069 Luděk Jirásek
480 0002996 Ing. Jiří Rajdus
481 0301561 Ing. Hana Zálišová
482 1000724 Ing. Igor Smola
483 0014681 Ing. arch. Tomáš Vokoun
484 1102745 Ing. Daniel Halfar
485 0013959 Vladislav Vondra
486 1005203 Ing. Vladimíra Tomalová
487 0101362 Ing. Jindřich Jileček
488 0001260 Ing. Jan Fechtner
489 0005251 Ing. Robert Hajný
490 1202350 Jiří Hříbek
491 0500491 Günter Hanisch
492 1202085 Ing. Šárka Kočnarová
493 0012189 Jaroslav Majner
494 1003185 Ing. Marcela Hobzová
495 0010140 Ing. Jiří Student
496 0602469 Ing. Václav Podlipný
497 1300193 Ing. Jiří Schaffer
498 1004743 Ing. František Zápeca
499 1400537 Ing. Martin Janák
500 0601333 Ing. Petr Vlasák
501 0201775 Josef Černý
502 0002430 Ing. Božena Parpelová
503 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
504 1202221 Ing. Martin Kopečný
505 0401954 Jan Pešout
506 0003667 Tomáš Hrbek
507 0202327 Ing. Dušan Martiniak
508 1102043 Tomáš Lehnert
509 0001399 Ing. Jiří Straka
510 0202326 Ing. Jan Bíbr
511 1103686 Jaromír Kielor
512 0402290 Václav Červenka
513 0701044 Josef Čech
514 0001534 Jan Pokorný
515 0400021 Ing. Josef Kesler
516 1001763 Eduard Svoboda
517 0008772 Ing. Jan Šilhavý
518 0202285 Ing. Miroslav Handlíř
519 1100980 Ing. Jiří Kalvach
520 1103790 Ing. Petr Hrubý
521 1005548 Ing. Jan Filípek
522 0010574 Ing. Jiří Jelínek
523 0008372 Ing. Radka Šritterová
524 1104491 Ing. Barbora Pavelková
525 0011961 Ing. Martin Čermák
526 0500077 Ing. Vladislav Bambuch
527 0402479 Bc. Ondřej Burýšek
528 0401315 Ing. Jan Havanič
529 0008485 Ing. Martin Kašpar
530 1003409 Ing. Jiří Toufar
531 1001384 Ing. František Štindl
532 0400384 Ing. Ladislav Homola
533 0015014 Ing. arch. Jakub Sedláček
534 0003365 Ing. Miloslav Cinibulk
535 0010178 Ing. Petr Feierfeil
536 0701624 Milan Zahrádka
537 0400668 Josef Kašpárek
538 1004841 Bc. Zdeněk Švarc
539 0004905 Jan Tuček
540 3000412 Ing. Jozef Rajecký
541 0012059 Ing. Vít Dolejší
542 0011315 Ing. Josef Vaňásek
543 0602884 Ing. Tomáš Höchsmann
544 1003307 Ing. Herbert Svoboda
545 0100048 Ing. Jiří Kubeš
546 0000159 Ing. Tomáš Čulík
547 1104413 Ing. Martin Kuča
548 0200442 Ing. Vlastislav Šlajs
549 0402325 Jan Kupec
550 1007198 Milada Schneiderová
551 1003618 Ing. Ivan Kučera
552 1004560 Radoslav Šultes
553 1400595 Ing. Vladimír Smrčka
554 0102275 Theodor Valenta
555 0013373 Ing. Jan Bartaloš
556 1300196 Ing. Irena Flekačová
557 1006096 Ing. Pavel Čupera
558 0400893 Ing. Jaroslav Rataj
559 0400738 Ing. Jiří Valenta
560 0011895 Ing. Daniel Šebesta Ph.D.
561 1200600 Pavel Mareček
562 1100338 Ing. Petr Tomeš
563 0300207 Ing. Pavel Cenefels
564 0001558 Ing. Jiří Altman
565 0602071 Ing. Aleš Petřík
566 1007027 Ing. Jaroslav Jurč
567 0102611 Ing. Miroslav Němec
568 1001318 Ing. Libor Řehoř
569 1300816 Ing. Stanislav Julíček
570 0013539 Ing. Jiří Chodora
571 0600352 Ing. Jaroslav Fejfar
572 0007770 Ing. Petr Lisý
573 0012143 Ing. Roman Kliment
574 0201672 František Kadaně
575 0300012 Ing. Alois Švehla
576 0014822 Ing. Jiří Krejčí
577 1001003 Ing. Vladimír Geyer
578 0601248 Ivana Černá
579 0102605 Ing. Lukáš Benda
580 1003302 Ing. Pavel Binka
581 1007341 Ing. Michal Špiroch
582 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
583 1001902 Ing. Michal Slavík
584 1300805 Ing. Petr Dufka
585 0010540 Pavel Mošanský
586 0501177 Martin Cimburek
587 1202304 Ing. Rostislav Havránek
588 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
589 0601265 Karel Poláček
590 0005284 Ing. Karel Pecha
591 1004501 Ing. Vojtěch Fučík
592 1101070 Antonín Šoltys
593 0007391 Ing. Karel Mišička
594 0200885 Ing. Milan Krejcar
595 0008887 Milan Mareš
596 1102176 Ing. Václav Kučera
597 1002453 Ing. Eva Hebedová
598 1000254 Ing. Eva Ševelová
599 0401131 Ing. Hana Antošová
600 0003972 Ing. Vilém Bečka
601 0005027 Marie Vilímová
602 1200705 Antonín Žilka
603 0200329 Jaroslav Janda
604 1400388 Michal Horák
605 0001320 Ing. Zdeněk Kostelecký
606 0001155 Ing. Renata Govoruchinová
607 1100335 Ing. Eva Vojtasíková
608 1201085 Jiří Jedlička
609 0402083 Ing. Pavel Šimůnek
610 0201208 Ing. Václav Kadlec
611 0500227 Ing. Bc. Stanislav Říha
612 1007247 Ing. Jan Šimon
613 1202086 Jakub Nepožitek
614 0300220 Ing. František Krejčí
615 0006158 Ing. Jiří Světlík
616 1005289 Ing. Martin Kašpar
617 0401609 Vladimír Drvota
618 0005696 Zdeněk Mejstřík
619 0004108 Zdeněk Pýcha
620 0011355 Ing. Karel Krňanský
621 0004922 Vladimír Ouřada
622 0009044 Ing. Jan Skála
623 0015051 Ing. Jiří Celler Ph.D.
624 0201705 Ing. Martin Vlach
625 0602782 Ing. Jakub Hrachovina
626 0007990 Michal Švásta
627 0100070 Ing. Josef Maroušek
628 0202159 Karel Ulman
629 0014161 Ing. Josef Mezek
630 0501363 Ing. Jaroslav Pfleger
631 1102581 Jiří Franc
632 0202158 Martin Panocha
633 0701292 Ondřej Pelikán
634 1301361 Ing. Jaroslav Mikulík
635 0001157 Ing. Vladimír Podroužek
636 0102190 Josef Filípek
637 0000443 Ivana Otevřelová
638 0009774 Ing. Lukáš Navrkal
639 1003010 Ing. Martin Müller
640 0300366 Ing. Bedřich Rathouský
641 1005307 Ing. David Klusák
642 1005310 Ing. Radek Zezula Ph.D.
643 1301844 Ing. Tomáš Macík
644 0013195 Ing. Lukáš Loudil
645 0000975 František Kábele
646 0401983 Petra Nekolová
647 0012599 Ing. Vlastimil Zaspal
648 1001245 Petr Pikula
649 1301592 Ing. Jana Macháčková
650 0600797 Ing. Karel Peterka
651 0100231 Ing. František Hladík
652 1201819 Ing. Miroslav Ziegler
653 3000034 Ing. Oto Sova
654 1006222 Ing. Jiří Janeček
655 0014812 Ing. Šimon Mytyzek
656 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
657 0000892 Ing. Stanislav Toman
658 0301123 Ing. René Cizler
659 1100781 Ing. Jan Krőmer
660 1102893 Radoslav Vrobel
661 1005721 Ing. Luděk Krba
662 1102294 Ing. Ivana Pavlisková
663 0600460 Ing. Mojmír Vodák
664 1201481 Ing. František Klapka
665 0402555 Ing. Vít Prusík
666 0010218 Ondřej Kurz
667 0000641 Ing. Jana Hejnalová
668 0008893 Tomáš Boček
669 0012736 Ing. Zdeněk Tesař
670 1300515 Ing. Dalibor Hamliš
671 0010823 Ing. Ivo Mánek
672 0700235 Ing. Jan Vašata
673 0014522 Ing. Josef Musílek Ph.D.
674 0501214 Ing. Jan Slanec
675 0001838 Ing. Ilona Muziková
676 0010276 Ing. Jan Vybíral
677 3000371 Ing. Igor Masaryk
678 1302060 Ing. Jaromír Marášek
679 0007900 Miroslava Vutkanová
680 0201259 Václav Vlček
681 1003663 Ing. Peter Štefančík
682 1100094 Ing. Ivo Čech
683 0602284 Ing. Jiří Eliášek
684 1000204 Ing. Karel Pelikán
685 1001076 Stanislav Pergler
686 1200426 Ing. Pavel Jäckl
687 0601969 David Langer
688 1400010 Ing. Miroslav Roztočil
689 1300486 Ing. Marek Hasoň
690 1101788 Ing. Kamil Grigar
691 0010760 Ing. Petr Bílek
692 0004667 Ing. Milan Michek
693 0002328 Jiří Slejška
694 1400268 Ing. Lukáš Kopecký
695 0700911 Ing. Jaroslava Petrželová
696 0602395 Ing. Martina Konášová
697 0602723 Ing. Tomáš Pánek
698 0301480 Ing. Ondřej Beránek
699 0009154 Petr Nobilis
700 1000892 Ing. Josef Nekvapil
701 1004021 Ing. Dušan Doležal
702 1301157 Jan Čop
703 0003013 Josef Brchel
704 0401201 Gustav Brix
705 1103532 Tomáš Jurošek
706 1104014 Bc. Ing. Věra Gřundělová
707 0600674 Ing. Radko Novotný
708 0002625 Ing. Klement Neugebauer
709 1004233 Ing. Radek Vlašín
710 0000307 Ing. Jan Lukáš Bedrníček
711 0012066 Jan Šmejkal
712 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
713 0601284 Soňa Duspivová
714 0201914 Jana Kocábková
715 0006965 Ing. František Stejskal
716 1102303 Ing. Libor Knop
717 0401765 Jindra Hnátková
718 0701086 Ing. Radim Loukota
719 0201121 Ing. Irena Potužáková
720 1202279 Ing. Miroslav Veselý
721 0102436 Tomáš Ungerman
722 1007113 Ing. Jan Nováček Ph.D.
723 0007666 Vratislav Fajt
724 0701718 Zbyněk Ryzner
725 0700913 Ing. Petr Slouka
726 0601718 Jiřina Fikarová
727 0601719 Ing. Jaroslav Fikar
728 1102044 Petr Bill
729 1005789 Ing. Tomáš Nentvich
730 1202254 Jaroslav Vrána
731 1003944 David Hruška
732 1102673 Ing. Petr Lindovský
733 1006459 Ing. Marek Horák Ph.D.
734 1006111 Ing. Marek Ambrož
735 0202160 Nikola Píšková DiS.
736 0601557 Andrea Junková
737 0015082 Ing. Ondřej Steiner
738 0008446 Ing. Martin Polák
739 1104371 Ing. Filip Kubíček
740 1002378 Ing. Pavel Nedoma
741 0201252 Ing. Lada Kůsová
742 1103412 Ing. David Parma
743 1104006 Marek Franko
744 0401496 Ing. Aleš Hlaváček
745 0007108 Ing. Helena Okénková
746 0012595 Roman Nový
747 1100275 Ing. Eva Hudečková
748 1202290 Ing. Jan Kopal
749 1100310 Ing. Josef Žabenský
750 1004576 Ing. Karel Škára
751 0009674 Ing. Tomáš Martinek
752 1104031 Ivo Bůžek
753 0013129 Ing. Dušan Drahoš
754 0600187 Josef Sucharda
755 0602504 Ing. Martin Hynek
756 0200367 Ing. Eduard Trojánek
757 0501239 Ing. Petr Kadlec
758 1004949 Ing. Bohumír Vašek
759 1200332 Ing. Vilouš Duda
760 0011580 Jan Věrnoch
761 1302066 František Hruboň
762 0300907 Eva Ramešová
763 0014880 Ing. Ondřej Bobek
764 1100050 Ing. Petr Vavříček
765 0200938 Ing. Libuše Pokorná
766 1400326 Ing. Miroslav Kučera
767 1301741 Ing. Zdeněk Řihák
768 0601305 Josef Keyzlar
769 0015117 Ing. Štěpán Obrhel
770 0402297 Josef Nims
771 1301987 Ing. Josef Brand
772 1007041 Ing. Michal Příkazský
773 1104189 Ing. Jakub Ducháč
774 0009997 Ing. Jiří Bureš
775 0601517 Ing. Milan Kunert
776 1005444 Ing. Radek Weigner
777 1004014 Ing. Jana Ocásková
778 1302351 Ing. Dalibor Mičuda
779 0014579 Ing. Kateřina Siblíková
780 0102327 Bc. Michal Štolba
781 0009129 Ing. Ivana Řídká
782 0009115 Ing. Renáta Siebertová
783 1100041 Ing. Dagmar Vavříčková
784 1200315 Ing. Bohumil Suk
785 0202359 Ing. Gabriela Turková
786 0012633 Pavel Kastner
787 0601828 Luboš Bartoš
788 0001081 Ing. Milan Sahánek
789 0601271 Ing. Petr Konečný
790 1400376 Rostislav Horký
791 0400581 Ing. Jaromír Pokorný
792 0006713 Ing. Alexandra Míšková
793 0102443 Kamil Komárek diplomovaný technik
794 0700268 Ing. Václav Jakeš
795 0005778 Ing. Jan Narovec
796 0014421 Václav Ferdinand
797 0101680 Irena Randusová
798 0601332 Tomáš Laxar
799 0001113 Leoš Krejčín
800 1005107 Ing. Roman Čadeni
801 1103555 Ing. Miroslav Holenka
802 0701571 Lubomír Svatoš
803 1102430 Ing. Erika Pohorelli
804 0701667 Bernard Vaníček
805 0008517 Ing. Vladimír Mazač
806 1103438 Bogdan Kaleta
807 0401894 Jan Hofman
808 1100105 Ing. Libor Urbánek
809 0102084 Milan Tůma
810 1200109 Ing. Tomáš Marek
811 0202452 Ing. Libuše Schupplerová
812 0201537 Irena Naarová
813 0201538 Jan Naar
814 1005409 Ing. Kamil Kořistka
815 1200766 Ing. Milan Hanták
816 0300524 Ing. Olga Soukupová
817 0003602 Ing. Jan Ryba
818 0400915 František Rýsl
819 0014911 Jaroslav Koláček
820 0014358 Ing. Radek Dvořák
821 0003945 Ing. Věra Řežábková
822 0006669 Ing. Tomáš Kratochvíl
823 0012613 Ing. Monika Svobodová
824 0012991 Ing. Michal Čížek
825 0201939 Ing. Radka Valešová
826 1002303 Ing. Libor Sauer
827 1002111 Ing. Luboš Kašpárek
828 1102677 Pavel Švaňa
829 0014267 Ing. arch. Jan Schneedörfler
830 1006215 Ing. Libor Helán
831 1400424 Ing. Petr Bláha
832 0601535 Ing. Luděk Horáček
833 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
834 1007248 Ing. Slavomír Lačňák
835 1003386 Radek Kubíček
836 0200349 Ing. Jana Cihlářová
837 0402427 Pavel Prchal
838 0300692 Alena Lehečková
839 0400864 Ing. Karel Pabišta
840 0011993 Jaromír Šafus
841 1100904 Ing. Dagmar Šeděnková
842 0002822 Ing. Roman Marek
843 0100368 Ing. Vladimír Soukup
844 0005059 Hynek Čvančara
845 1002168 Ing. Pavel Rohánek
846 0014765 Ing. Martin Škopek
847 1302168 Vladimír Vránek
848 0010064 Ing. Jan Hlídek
849 0701231 Ing. Michal Sadílek
850 1104179 Ing. Jaromír Švec
851 1200010 Ing. Miroslav Machalec
852 1102365 Ing. Petr Mičulka
853 1301190 Ing. Pavel Zabadal
854 0011807 Ing. Marek Šafář
855 1007294 Ing. Martin Galeta
856 0501470 Ing. Štěpán Matěcha
857 1200423 Jiří Vychodil
858 1005420 Ing. Dušan Vyskočil
859 1104010 Ing. David Šotkovský
860 0011213 Ing. Tomáš Pelant
861 1103689 Ing. Zdeněk Kostka
862 0015010 Ing. Roman Mikolášek
863 0700853 Ing. Michal Kašpar
864 0004911 Ing. Miroslav Velechovský
865 0008133 Ing. Jan Mrzílek
866 0013684 Ing. Martin Chromjak
867 0008050 Ing. Vladimír Brabec
868 0013710 Ing. Kateřina Vanišová
869 0300982 Ing. Petr Zítek
870 0602920 Ing. Marek Lokvenc
871 0202393 Martin Hodek
872 0003059 Jiří Prokop
873 0602385 Ing. Tomáš Cirkl MBA
874 1200914 Ing. Petr Pilař
875 0012510 Ing. Mojmír Bartoň
876 0012786 Ing. Richard Osang
877 0101806 Ing. Rudolf Plechata
878 0400869 Ing. Antonín Semín
879 0008882 Ing. Kateřina Kvapilová
880 0010434 Ing. Petr Kašík
881 1104209 Ing. Jiří Winkler
882 0701122 Ing. Šárka Stačinová
883 1006324 Ing. Jiří Vranečka
884 0008158 Ing. Luboš Novotný
885 1104381 Ing. Jan Lampa
886 1202419 Ing. Bronislav Zavadil
887 1006584 Ing. et Ing. Tomáš Neduchal
888 0200054 Ing. Zdeněk Černý
889 0000417 Ing. Jiří Maivald
890 0014455 Ing. František Betlach
891 0401187 Luboš Sekera
892 0015090 Patrik Fejfar
893 0015111 Ing. Lukáš Kulich
894 1102489 Ing. Milan Chrobák
895 0002873 Ing. Jindřich Kulíř
896 1201143 Ing. Milan Šperlich
897 1005135 Ing. Pavel Drahanský
898 0010832 Ing. Martin Šulc
899 0012464 Ing. Petr Korejčík
900 0301571 Bc. Miroslav Sýkora
901 1004832 Ing. Tomáš Jakl
902 1004652 Ing. Tomáš Kozelka
903 1202413 Ing. Luděk Prudký
904 1101366 Ing. Roman Musílek
905 0001788 Ing. Martin Jelínek CSc.
906 1001409 Ing. Petr Králíček
907 0701115 Jiří Dvořák
908 3000046 Ing. Roman Hubina
909 0602837 Antonín Cvejn
910 0601845 Ing. Marketa Hajná
911 1101637 Jana Štvrtňová
912 0602872 Ing. Jiří Kaplan
913 0001702 Ing. Pavel Suk
914 1100826 Rudolf Paščák
915 1001023 Ing. Ladislav Blažej
916 1006834 Mgr. Petr Bláha
917 1002469 Ing. Miroslav Martínek
918 0003780 Ing. Jiří Pik
919 1301255 Ing. Rostislav Bajza
920 0701116 Jiřina Křičenská
921 0013911 Ing. Michal Soukup
922 0100181 Ing. Břetislav Marek
923 0008159 Ing. Tomáš Gandel
924 0012348 Václav Brož
925 1104131 Ing. Přemysl Holý
926 0701543 Ing. Zdeněk Kaška
927 1200407 Ing. Libuše Kujová
928 0600004 Ing. Milan Havlišta
929 0401974 Ing. Jan Kubát
930 0602461 Daniel Jerie DiS.
931 1003896 Ing. Ivo Skoták
932 0600706 Ing. Václav Podlipný
933 1004081 Ing. Martin Hlavoň
934 1006725 Ing. Vladimír Potomák
935 0000196 Ing. Jiří Dvořák