Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Decentrální čištění odpadních vod - seminář

Decentrální čištění odpadních vod - seminář

Anotace:

seminář představí v souvislostech jednu z možností likvidace komunálních odpadních vod, kterou je decentrální čištění odpadních vod. Mimo jiné bude prezentováno i řešení, které lze též nazvat „soustava domovních čistíren odpadních vod s nepřetržitým monitoringem“. Tato koncepce je alternativním technologickým řešením klasického kanalizačního systému s centrální ČOV v obci. Toto řešení umožňuje čištění odpadních vod přímo v místech, kde k jejímu znečištění došlo. Vyčištěná voda se pak případně může vrátit zpět do krajiny v podobě závlahy zahrad a trávníků, zasakování do půdy přímo na pozemku nemovitosti nebo vypouštěna do místních vodotečí. Seminář je určen projektantům, zástupcům samospráv a státní správy.

Program:

  • Trendy a výhled řešení do budoucna s ohledem na taxonometrii a na novou evropskou směrnici o komunálních vodách.
  • Nová kritéria – sucho, uhlíková stopa, stabilita (minimalizace rizik).
  • Analýza řešení sanitace území z pohledu udržitelnosti (příklady toho, jak to nedopadlo dobře).
  • Ekonomičnost, ekologičnost a sociální dopady zvoleného řešení.
  • Typy domovních čistíren – intenzivní a extenzivní řešení.
  • Centrální řešení se soustavou domovních čistíren a centrálním monitoringem, včetně možnosti využití dotací na tento způsob řešení.
  • Dvakrát měř jednou řež – Plány rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK)
  • Jak by mohl vypadat ideální způsob rozhodování - bez předsudků, efektivně (tj. s minimálními nároky na čas vodoprávních úředníků, projektantů a náklady stavebníků).
  • Diskuze.

Přednášející: Ing. Karel Plotěný, ASIO NEW, spol. s r. o. a ASIO TECH, spol. s r. o.
člen odborných skupin Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA)

Termín: 27. 4. 2023 od 14:30 (délka trvání 2 hodiny)

Místo konání: Zlín, OK ČKAIT, třída Tomáše Bati 190

Organizační garant: ČKAIT Zlín, 577431318, zlin@ckait.cz

Akreditace CŽV ČKAIT: Akce je akreditována v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena 1 bodem.

Vstup pro neautorizované osoby - administrativní poplatek 800 Kč, pro členy ČKA 500 Kč, pro studenty odborných stavebních škol vstup bez poplatku. Více informací k přihlášení u organizačního garanta.

 

 

Termín
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1301255 Ing. Rostislav Bajza
2 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
3 1005647 Ing. Jiří Zedníček
4 0012769 Ing. Prokop Galatík
5 1301691 Ing. Dušan Novotný
6 1302393 Ing. Lukáš Kohoutek