Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Decentrální čištění odpadních vod - webinář

Decentrální čištění odpadních vod - webinář

Anotace:

webinář představí v souvislostech jednu z možností likvidace komunálních odpadních vod, kterou je decentrální čištění odpadních vod. Mimo jiné bude prezentováno i řešení, které lze též nazvat „soustava domovních čistíren odpadních vod s nepřetržitým monitoringem“. Tato koncepce je alternativním technologickým řešením klasického kanalizačního systému s centrální ČOV v obci. Toto řešení umožňuje čištění odpadních vod přímo v místech, kde k jejímu znečištění došlo. Vyčištěná voda se pak případně může vrátit zpět do krajiny v podobě závlahy zahrad a trávníků, zasakování do půdy přímo na pozemku nemovitosti nebo vypouštěna do místních vodotečí. Webinář je určen projektantům, zástupcům samospráv a státní správy.

Program:

 • Trendy a výhled řešení do budoucna s ohledem na taxonometrii a na novou evropskou směrnici o komunálních vodách.
 • Nová kritéria – sucho, uhlíková stopa, stabilita (minimalizace rizik).
 • Analýza řešení sanitace území z pohledu udržitelnosti (příklady toho, jak to nedopadlo dobře).
 • Ekonomičnost, ekologičnost a sociální dopady zvoleného řešení.
 • Typy domovních čistíren – intenzivní a extenzivní řešení.
 • Centrální řešení se soustavou domovních čistíren a centrálním monitoringem, včetně možnosti využití dotací na tento způsob řešení.
 • Dvakrát měř jednou řež – Plány rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK)
 • Jak by mohl vypadat ideální způsob rozhodování - bez předsudků, efektivně (tj. s minimálními nároky na čas vodoprávních úředníků, projektantů a náklady stavebníků).
 • Diskuze.

Přednášející: Ing. Karel Plotěný, ASIO NEW, spol. s r. o. a ASIO TECH, spol. s r. o., člen odborných skupin Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA)

Termín: 27. 4. 2023 od 14:30 (délka trvání 2 hodiny)

Místo konání: online

Organizační garant: ČKAIT Zlín, 577431318, zlin@ckait.cz

Technicky zajišťuje: Středisko informačních technologií ČKAIT webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

Akreditace CŽV ČKAIT: Akce je akreditována v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena 1 bodem.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 26. 4. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Vstup pro neautorizované osoby - poplatek 800 Kč, pro členy ČKA - poplatek 500 Kč, pro studenty odborných stavebních škol vstup bez poplatku. Více informací k přihlášení u organizačního garanta.

 

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010933 Ing. Ivana Fialová
2 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
3 1301616 Ing. Martin Machulka
4 0014259 Ing. Aleš Mňuk
5 0300921 Ing. Jiří Pražák
6 0005482 Ing. Tomáš Leiss
7 0013219 Ing. Mária Vaňková
8 0009541 Ing. Karel Kozel
9 0013390 Ing. Ondřej Machek
10 0601652 Ing. Monika Kopecká
11 1006573 Ing. Jakub Holásek
12 1007043 Ing. Ondřej Hubáček
13 1103976 Ing. Jan Chalcař
14 1103746 Ing. Jan Tureček Ph.D.
15 0101674 Pavel Běle
16 0602918 Ing. Jan Kosek
17 0401276 Roman Hladík
18 0012013 Miroslava Doležalová
19 1103698 Ing. Petr Kubánek
20 1102877 Ing. Marcel Šintaj
21 1202084 Ing. Ondřej Volák
22 3000051 Ing. Viera Šumichrastová
23 1300078 Ing. Petr Nykodým
24 1400772 Tomáš Žoudlík
25 0501368 Ing. Věra Vanerová
26 0602810 Ing. Jan Možíš
27 1400328 Ing. Jiří Veselý
28 1102989 Ing. Miroslav Knápek
29 1001945 Ing. Zbyněk Holešovský
30 1003308 Ing. Petr Češka
31 1003619 Ing. Jana Bendová
32 0601889 Martin Dvořák
33 0601454 Ing. Jan Černý
34 0013045 Ing. David Mareček
35 0600324 Ing. Zbyněk Matura
36 1005693 Ing. Monika Ošlejšková
37 0014839 Ing. Zdeněk Běhounek
38 1301987 Ing. Josef Brand
39 0300372 Ing. Stanislav Lesák
40 1006335 Ing. Eva Tůmová
41 0003351 Miroslav Kmínek
42 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
43 1104352 Ing. David Niklasch
44 0014322 Ing. Jakub Horner
45 0202019 Ing. Jan Cikán
46 1200167 Ing. Petr Horčička
47 0300902 Ing. Jana Řezníková
48 0004997 Ing. Aleš Voženílek
49 0014289 Ing. Jan Hercík
50 1400568 Ing. Radek Švengr
51 1301834 Ing. Pavlína Štachová
52 0600371 Ing. Miroslav Možíš
53 0301570 Ing. Mirko Holásek
54 1100192 Ing. Aleš Ryšán
55 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
56 1102643 Vratislav Bajgar
57 0102729 Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.
58 0501126 Ing. Petr Olyšar
59 0014385 Ing. Miroslav Filip
60 0501354 Miroslav Molnár
61 1002293 Ing. Jiří Rosypal
62 1400764 Ing. Josef Jágr
63 0010214 Ing. Monika Škardová
64 1301157 Jan Čop
65 0602081 Ing. Tomáš Cerovský
66 0014126 Ing. David Niče
67 0102449 Ing. Alena Pinkerová
68 0008402 Ing. Richard Beneš
69 0602720 Ing. Jan Hejcman
70 0013257 Ing. Petr Müller
71 1201746 Ing. Martin Černý
72 1002350 Ing. Jiří Pospíšil
73 0014337 Ing. Jan Gallia
74 1202446 Ing. Markéta Feixová
75 0013976 Ing. Jiří Libecajt
76 0102636 Ing. Tomáš Brožek
77 0014331 Ing. Michal Balík
78 0402643 Tomislav Rak
79 0102573 Ing. Ondřej Balihar
80 1202265 Ing. Tomáš Valenta
81 0002103 Ing. Miroslav Paták
82 0014787 Ing. Karel Prchal
83 1301844 Ing. Tomáš Macík
84 0014205 Ing. Michal Drozd
85 0601178 Ing. Eva Gebrtová
86 1007294 Ing. Martin Galeta
87 1301255 Ing. Rostislav Bajza
88 0102554 Ing. Michal Haman
89 1201866 Ing. Jitka Meixnerová
90 0011402 Josef Slabihoudek
91 1300515 Ing. Dalibor Hamliš
92 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
93 1102792 Ing. Libor Filín
94 1302066 František Hruboň
95 0401097 Ing. Václav Budinský CSc.
96 0701162 Ing. Martin Jiruf
97 1400561 Ing. Tomáš Kreutzer