Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Den stavitelství a architektury 2007

Den stavitelství a architektury 2007


Novou tradici určenou široké veřejnosti i odborníkům ze stavebnictví přinesl zcela ojedinělý osvětový projekt. Pod názvem Den stavitelství a architektury se ve skutečnosti skrývají čtyři na sebe navazující akce, oslovující odbornou i laickou veřejnost, média a v neposlední řadě politickou sféru.

Dne 11. října projekt začal prezentací v senátu a galavečerem v Betlémské kapli s vyhodnocením soutěží vč. prestižní Stavby roku. O dva dny později, v sobotu 13. října, se konal Den otevřených dveří pro veřejnost na stavbách a ve školách v rámci celé republiky. Dne 23. října pak proběhl diskusní kulatý stůl s novináři a 20. listopadu celou akci uzavře Inženýrský den. Do projektu se zapojily všechny významné organizace, spjaté s oborem stavebnictví, sdružené v SIA ČR–Radě výstavby. Garanty byly Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Projekt osobně podpořil předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka.

Cíle projektu
 • vyvolání zájmu veřejnosti a médií o aktuální problematiku stavebnictví;
 • akvizice potencionálních nových odborníků - učňů a studentů;
 • propagace stavebnictví jako učebního oboru budoucnosti;
 • aktivní komunikace mezi odbornou, politickou, mediální a komerční sférou;
 • prezentace úspěchů stavitelství v letech 2006-2007 na veřejnosti a v médiích;
 • prezentace nejlepších staveb roku.
Harmonogram
11. října 2007
 • Setkání v Senátu ČR;
 • Slavnostní večer - Betlémská kaple, slavnostní vyhlášení vítězů Stavba roku 2007
  (15. ročník; 5 kategorií + Cena primátora, Cena za bydlení a nově Cena předsedy senátu),
  Stavební firma roku, Osobnost stavitelství.
  13. října 2007
 • Den otevřených dveří na významných stavbách a školách v ČR - seznam míst je průběžně aktualizován na www.ckait.cz a www.sps.cz; celorepubliková propagace stavebnictví veřejnosti.
  23. října 2007
 • Kulatý stůl s novináři - Praha: vyhodnocení 1. ročníku Dne stavitelství a architektury; diskuse se zástupci SPS ČR, ČKAIT, SIA ČR - Rada výstavby.
  20. listopadu 2007
 • Inženýrský den: téma - Příprava inženýrů a techniků pro stavební praxi.
 • 15. 06. 2007