Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Den stavitelství a architektury Olomouckého kraje

Den stavitelství a architektury Olomouckého kraje

Oblast Olomouc - organizace a záměr dne stavitelství a architektury dne 13.10.23007 Výbor oblasti navrhl a odsouhlasil postup při zajišťování účasti a zdárného průběhu Dne otevřených dveří v oblasti: 1)Oslovit dopisem malé i velké firmy, odborné školy a učiličtě -osloveno bylo 20 firem a 25 škol 2)Požádat hejtmana Olomouckého kraje RNDr.Ivana Kosatíka o spolupráci -hejtman oslovil dopisem vlastníky oceněných staveb ze soutěže "Stavba Olomouckého kraje 2006" i další zajímavé stavby, které byly do soutěže přihlášeny o možnost prohlídky s odborným výkladem v uvedený den -v termínu 11.9.a 11.10.2007 bude v periodiku Olomoucký kraj zveřejněný seznam objektů,firem a škol,časy a kontakty pro možnost prohlídky -rovněž bude seznam zveřejněný na internetových stránkách kraje 3)Požádat primátora města Olomouce Martina Novotného o spolupráci -primátor nabídl vstřícnou spolupráci a zajistí do námi vytypovaných objektů možnost prohlídky -seznam objektů včetně časů a kontaktů bude zveřejněn v Radničních listech a na internetových stránkách města -v regionálním rozhlasovém vysílání budou v předstihu informace o Dni otevřených dveří 4)Spolupráci přislíbila Okresní hospodářská komora - ředitel Ing.Jaroslav Havelka 5)Členové VO vytypovali zajímavé stavby ve svých okresech - vlastníci těchto staveb byly požádáni o možnost prohlídky Osvětu a kontaktování firem s objasňováním záměru a významu této akce zajišťuje OK Průběžně. za Vývor oblasti Ing.Anežka Najdekrová přednosta OK ČKAIT OLomouc
13. 08. 2007