Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

DESÚ již povoluje vyhrazené stavby!

DESÚ již povoluje vyhrazené stavby!

Od 1. ledna 2024 Dopravní a energetický úřad (DESÚ) již povoluje klíčové stavby dopravní a energetické infrastruktury!
Úřad byl zřízen zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (NSZ).

Role DESÚ:

  • Povolení záměru – U významných staveb dopravní a energetické infrastruktury se podle NSZ vede jen jedno řízení o povolení záměru, které věcně zahrnuje dnešní „územní a stavební řízení“ dohromady. Řízení vedená po rekodifikaci stavebního práva budou tedy vedena jedním vysoce specializovaným úřadem.
  • Stavby související – Povolování záměru podle NSZ předpokládá v případě staveb v působnosti DESÚ jedno povolení záměru pro všechny stavby souboru staveb, tedy i stavby související. Stavby související kladou také vysoké nároky na další úkony podle SZ než je jen jejich povolení, tyto stavby je třeba uvádět do zkušebních provozů, povolovat jejich předběžné užívání, kolaudovat je, a to mnohdy samostatně.
  • Odvolací agenda – DESÚ je odvolací správní orgán proti rozhodnutím krajských stavebních úřadů v oblasti nevyhrazených staveb dopravní a energetické infrastruktury. Na krajské stavební úřady přechází ze stavebních úřadů v obecních úřadech výkon některých pravomocí v oblasti rozhodování o nevyhrazených stavbách dopravní a energetické infrastruktury.  
  • Vyvlastnění – DESÚ přebírá část výkonu vyvlastňovacích řízení, která byla dosud vykonávána jako přenesená působnost orgány samospráv.
  • Integrovaná hygiena – DESÚ si bude jako jediný stavební úřad v případě povolování staveb sám posuzovat otázky ochrany veřejného zdraví namísto krajských hygienických stanic.

web:
DESU.gov.cz
Úřední deska DESÚ

Sídlo:
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1

Ředitel úřadu:
Mgr. Martin Kozák