Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Diagnostika stavebních konstrukcí - webinář

Diagnostika stavebních konstrukcí - webinář

ANOTACE:

Důvody, důležitost a nezastupitelnost diagnostického průzkumu. Rozsah diagnostického průzkumu. Vliv podcenění znalosti skutečných materiálových parametrů. Základní diagnostické metody a postupy v případě betonových, železobetonových, předpjatých, ocelových a dřevěných konstrukcí. Jednotlivé typy diagnostických zkoušek, metod a odběrů, popis principů zkoušek a jejich přesnosti, časová náročnost zkoušek, sledované parametry a způsoby vyhodnocení zkoušek. Trhliny v betonových konstrukcích a příčiny jejich vzniku. Diagnostika betonářské a předpínací výztuže. Výpovědní hodnota destruktivních a nedestruktivních zkoušek. Statické a dynamické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Netradiční diagnostické metody a současný směr a vývoj diagnostických metod. Ekonomická náročnost diagnostiky stavebních konstrukcí. Ukázky realizací diagnostických metod v praxi.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D. - Experimentální centrum ČVUT Praha

ORGANIZACE:
OK Plzeň ČKAIT - Hana Hričinová, e-mail: plzen@ckait.cz, tel.: 734 860 963

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
21. 3. 2023 od 9 hod. (délka trvání 4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář zhlédnout i později, a to až do cca 8 hod. ráno následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto zhlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné zhlédnutí není totéž jako záznam webináře.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 20. 3. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
1000
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013122 Ing. Pavel Sláma
2 1103191 Ing. Jan Kajan
3 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
4 0100368 Ing. Vladimír Soukup
5 1002168 Ing. Pavel Rohánek
6 0701721 Ing. Josef Jůn
7 0012764 Ing. Přemysl Havlík
8 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
9 1102489 Ing. Milan Chrobák
10 0602469 Ing. Václav Podlipný
11 1104491 Ing. Barbora Pavelková
12 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
13 1101729 Ing. René Bystroň
14 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
15 0402565 Jiří Martínek
16 1103630 Ing. Jana Turečková
17 0014808 Jan Hašek
18 1006962 Ing. Jan Procházka
19 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
20 0402478 Ing. Jan Toman
21 0602676 Ing. Jan Berger
22 1006766 Ing. Jiří Musil Ph.D.
23 0012720 Ing. Vlastimil Straka
24 0011337 Roman Pejskar
25 0009989 Ing. David Kupilík
26 1103405 Ing. Petr Chroboček
27 0010699 Tomáš Pilík DiS.
28 1202124 Jan Jakeš DiS.
29 0013390 Ing. Ondřej Machek
30 0602920 Ing. Marek Lokvenc
31 1202406 Ing. et Ing. Jan Štefaňák Ph.D.
32 1103635 Ing. Martin Robenek
33 0701499 Ing. Jana Vogelová
34 1302454 Pavlína Zedková
35 1104126 Tomáš Krayzel
36 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
37 0010933 Ing. Ivana Fialová
38 0007207 Ing. Jan Trnka
39 0014474 Ing. Dagmar Kubová Ph.D.
40 0011693 Ing. Antonín Novák
41 1003856 Ing. Martin Koráb
42 0003224 Eva Jakubková
43 0202147 Tomáš Blabol DiS.
44 1006028 Ing. Pavel Peslar
45 1006829 Lukáš Pleca
46 0201147 Ing. Karel Eliášek
47 0201689 Ing. Aleš Kocábek
48 1006412 Ing. Jan Michal
49 1302246 Marian Kozubík
50 1104186 Ing. Tomáš Kolovrat
51 1302489 Ing. Tomáš Procházka
52 0102334 Ing. Vít Hošek
53 1007222 Ing. Radim Stloukal
54 0202043 Ing. Václav Bohatý
55 1103994 Ing. Kateřina Janečková
56 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
57 0012490 Ing. Petr Duník
58 0013919 Ing. Petr Pospíšil
59 0202347 Ing. Lucie Vídenská Ph.D.
60 1104216 Ing. Tomáš Kocich
61 0000836 Pavel Jenčík
62 1302208 Ing. Mirko Ingr
63 1302563 Ing. Jan Lobreis
64 1104513 Ing. et Ing. Petr Mík
65 1006349 Ing. Michal Suchna
66 1103261 Ing. Petr Schneider
67 1006481 Ing. Jiří Kalánek
68 0102494 Ing. Tomáš Čihák
69 1003818 Ing. Jiří Kolínský
70 0011598 Ing. Richard Valenta Ph.D.
71 1302467 Ing. Michal Křížek
72 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
73 1003797 Ing. Pavel Hovorka
74 0014211 Ing. Dana Mazačová
75 0201775 Josef Černý
76 0201785 Ing. Tomáš Křivanec
77 0200402 Ing. Jaroslav Uhlík
78 0201674 Ing. Marek Weishäupl
79 0012263 Ing. Radek Šárovec
80 0011255 Ing. Radek Šťastný Ph.D.
81 0013911 Ing. Michal Soukup
82 1004424 Ing. Milan Pokorný
83 1103809 Lukáš Miketa
84 1103910 Ing. Jiří Mašek
85 0201722 Ing. Jan Setikovský
86 0401469 Ing. Zdislav Mazur
87 1006366 Ing. Jiří Grošek
88 1102643 Vratislav Bajgar
89 1006574 Ing. Tomáš Holásek
90 1006551 Ing. Petr Málek
91 1003307 Ing. Herbert Svoboda
92 0014259 Ing. Aleš Mňuk
93 0102299 Ing. Michal Šedivý
94 1104036 Ing. Petr Horký
95 0009139 Ing. Ivo Drozd
96 0102551 Ing. Emanuel Novák
97 1001908 Ing. Eva Janáčková
98 1006361 Ing. Tomáš Hübner
99 1006758 Ing. Petr Klimeš
100 1103505 Ing. Lukáš Volný
101 1101121 Ing. Richard Žák
102 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
103 0701229 Ing. Martin Vašina
104 0202274 Ing. Jaroslav Čechura
105 0602720 Ing. Jan Hejcman
106 1301673 Ing. Petr Chytil
107 3000378 Ing. Peter Buček PhD.
108 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
109 0009674 Ing. Tomáš Martinek
110 0007809 Ing. Jolana Váňová
111 0011301 Ing. Jan Fojt Ph.D.
112 1103874 Ing. Ondřej Faldyna
113 0602919 Ing. arch. Štěpán Tér
114 0012868 Milan Bártů
115 0201583 Ing. Vladimír Honzík
116 1007217 Ing. Lukáš Kozumplík
117 1005094 Ing. Gabriela Nováková
118 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
119 1104465 Ing. Lukáš Dlouhý Ph.D.
120 1004201 Ing. Jan Matějíček
121 0013470 Ing. Jiří Bacony
122 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
123 0002739 Ing. Milan Hercik
124 0014841 Ing. Tomáš Matula
125 1006089 Ing. Josef Bíško
126 0012977 Ing. Jan Weigl
127 0301021 Ing. Lubor Šimek
128 0000863 Ing. Josef Prošek
129 1102342 Ing. Pavel Slíva
130 1006154 Mario Pakes
131 1006154 Mario Pakes
132 0202303 Martina Černá
133 0202195 Ing. Jakub Švehla
134 1302205 Ing. Jan Kůrka Ph.D.
135 0010574 Ing. Jiří Jelínek
136 0011334 Ing. Milan Krecht
137 0201753 Bohdan Pokorný
138 0201030 Ing. Ivo Mikáska
139 1103466 Ing. Ivan Kudra
140 1104362 Ing. Michal Kropáček Ph.D.
141 0102524 Ing. Tomáš Marchal
142 1103417 Ing. Jana Opělová
143 0602602 Ing. Eva Blažková
144 0202191 Ing. Tomáš Aschenbrenner
145 0402492 Petr Bem DiS.
146 1007326 Ing. Filip Koch
147 1104120 Ing. Tomáš Bubeník
148 0015058 Ing. Jan Šmolík
149 1004520 Ing. Zdeněk Horníček
150 1103418 Ing. Jan Lukáš
151 3000318 Ing. Peter Staš
152 0201094 Ing. Petr Lavička
153 1301844 Ing. Tomáš Macík
154 0202134 Petr Smetana
155 0009541 Ing. Karel Kozel
156 0202278 Ing. Ondřej O´Neill
157 0202488 Petr Michálek
158 1104201 Ing. Karel Oubělický
159 0008664 Ing. Petr Řehák
160 0009069 Ing. František Kačaba
161 0601652 Ing. Monika Kopecká
162 1003785 Ing. Jaroslav Urban Ph.D.
163 0701635 Ing. Jana Pavlíková
164 0015149 Ing. Roman Havlůj
165 0011878 Ing. Jiří Plánička
166 0201783 Milan Archman
167 0202444 Ondřej Šlais dipl. tech.
168 3000358 Ing. Juraj Frólo PhD.
169 0301528 Ing. Jitka Pavlasová
170 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
171 1302465 Ing. Jan Haas
172 1302066 František Hruboň
173 0012970 Ing. Jan Pokorný
174 0102356 Ing. Dana Brožová
175 1005203 Ing. Vladimíra Tomalová
176 0014926 Ing. Martin Ujházi
177 1007247 Ing. Jan Šimon
178 0011622 Ing. Michal Kopecký
179 1300638 Ing. Oldřich Sobek
180 0011534 Ing. Ondřej Skala
181 1103020 Ing. David Sedláček
182 0701626 Ing. Michal Radouš
183 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
184 1005367 Ing. Martin Rychtecký
185 1201746 Ing. Martin Černý
186 1103731 Ing. Dušan Halama
187 1006116 Ing. Jiří Kocourek
188 1000392 Ing. Miloš Černý
189 1000923 Ing. Milan Pacák
190 0201277 Ing. Ivan Rys
191 1007069 Ing. Michal Hlavoň
192 0014891 Ing. Michal Vaňkát
193 1007294 Ing. Martin Galeta