Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Digitální technická mapa - webinář

Digitální technická mapa

Termín konání:
13.06.2024, 10:00 - 13:00
Místo konání:

Online

Anotace:

V prezentaci budou zmíněny hlavní důvody potřeby vzniku digitálních technických map na území celé republiky, v podobě úzké vazby na digitalizaci stavebního řízení (DSŘ) s cílem efektivní podpory a zrychlení procesu územního a stavebního řízení, zlepšení podpory projekční a investiční přípravy staveb, definování a správy registru vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury, včetně stanovení jejich územní působnosti, zefektivnění správy majetku komerčních i veřejnoprávních subjektů, podpory rozvoje a budování technické infrastruktury a vytvoření spolehlivého zdroje dat pro potřeby ÚAP, ÚPD, INSPIRE, RÚIAN a ISKN.

Prezentace popíše současný stav problematiky technických map v ČR, včetně aktuálního stavu implementace krajských Digitálních technických map (DTM) a centrální komponenty v podobě Digitální mapy veřejné správy (DMVS) z pohledu ČÚZK a v kontextu aktuálně platné legislativy a především novely zákona č. 88/2023 Sb., kterou se posunula účinnost zákona č. 47/2020 Sb., v částech týkajících se DTM na termín 1. července 2024. Zmíněna bude novelizace prováděcí vyhlášky č. 393/2020 Sb. Bude nastíněn přehled připravovaných a plánovaných aktivit pro následující období 2024-2025.

Popsány budou principy vzniku a plánovaného fungování závazného jednotného standardu digitálních technických map pro území celé ČR, pro dvě základní skupiny dat v podobě údajů o dopravní a technické infrastruktuře (DTI) a v podobě základní prostorové situace (ZPS).

Závěr prezentace popíše množinu úkolů, otevřených bodů, problémů a témat, které se aktuálně řeší. Realizaci projektů z NPO na krajích v podobě projektů na data, aktivit Koordinační rady správců DMVS/DTM nebo snahy o zlepšení informovanosti vlastníků dopravních a technické infrastruktury.

Přednášející:

Ing. Jiří Formánek, ČÚZK, ředitel odboru správy DMVS a RÚIAN

Záznam webináře:
NE
Opožděný start:
ANO
Opožděný start do:
Podklady z přednášky:
NE
Organizace:

Pořadatel: kancelář ČKAIT Brno, tel.: 545 574 310. e-mail: brno@ckait.cz.

 

Technicky zajišťuje:

Středisko informačních technologií ČKAIT
e-mail: webinare@ckait.cz, tel.: 227 090 333

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Technické informace a požadavky:
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
Datová linka: >1 Mb/s
Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Počet účastníků: 220
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1003448 Ing. Miroslav Němčák
2 0701297 Ing. Monika Baráková
3 0013680 Ing. Jan Jacko
4 0011967 Zuzana Baláčková
5 1006259 Ing. Ondřej Krejza
6 0013266 Tomáš Sucháček
7 0501500 Ing. Marek Kahuda
8 0301608 Kristýna Knapová
9 0701718 Zbyněk Ryzner
10 1102583 Ing. Jaromír Vícha
11 0700837 Ing. Jaroslav Vokál
12 1005189 Ing. Petr Michálek
13 1006589 Ing. Miroslav Loučka
14 1003951 Ing. Jan Krsička
15 1005050 Ing. Petr Michna
16 1004341 Ing. Petr Doležal Dr.
17 1006517 Ing. David Dohnal
18 1006599 Ing. Jaromír Šikola
19 1006473 Martin Vaculík
20 1007590 Ing. Pavel Kočvara
21 1001856 Ing. Pavel Sojka
22 1003472 Ing. Jan Krakovič
23 1007198 Milada Schneiderová
24 1004931 Ing. Martin Mráz
25 1001877 Ing. Ivan Slepička
26 1006320 Bc. Jakub Malík
27 1006257 Ing. Luděk Matyáš
28 1003308 Ing. Petr Češka
29 1005035 Ing. Jaroslav Vlach
30 1007500 Ing. František Vajkay Ph.D.
31 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
32 1006001 Ing. Ondřej Pavlík
33 1104118 Ing. arch. Lukáš Richter
34 1006170 Ing. Jiří Jakl
35 1006820 Ing. Martin Kužela
36 0014765 Ing. Martin Škopek
37 1003214 Ing. František Mareček
38 1007279 Ing. Pavel Jurčo
39 1005720 Ing. Ivo Pospíchal
40 1005312 Ing. Rostislav Fitz
41 1006181 Ing. Pavel Toman
42 0701175 Martin Šíša
43 1006873 Ing. Alojz Papp
44 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
45 1007610 Ing. David Kopečný
46 1007417 Martin Hanus
47 1006427 Ing. Josef Veselý
48 1004155 Ing. Jiří Rous
49 1005538 Jiří Richtr DiS.
50 1006279 Ing. Jakub Nykodym
51 1007026 Mgr. Petr Žváček
52 1007025 Ing. František Kojan
53 1002628 Lubomír Daníček
54 1005919 Ing. Petr Mičunek
55 1003903 Štefan Poljak
56 1006928 Ing. Karel Vaštík
57 1006240 Ing. František Pokorný
58 0401997 Ondřej Janák DiS.
59 1005818 Ing. Jiří Hamerník
60 1003663 Ing. Peter Štefančík
61 1300052 Ing. Petr Koukolíček
62 1004614 Ing. Jaromír Skoupil Ph.D.
63 1400814 Bohuslav Pohořilský
64 1006684 Ing. Zdeněk Starý
65 1006673 Martin Dočekal
66 1003088 Ing. Jiří Matoušek
67 1005912 Ing. Tomáš Svojanovský
68 1004832 Ing. Tomáš Jakl
69 1005835 Ing. Miroslav Palacka
70 1004576 Ing. Karel Škára
71 1007446 Petr Kučera
72 1006000 Ing. Miroslav Sukup
73 1004201 Ing. Jan Matějíček
74 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
75 1001908 Ing. Eva Janáčková
76 0014663 Tomáš Kupka DiS.
77 1007382 Petr Nešpor
78 1006933 Michal Králík
79 1003944 David Hruška
80 1002349 Ing. Jiří Maiwaelder
81 1006389 Ing. Vladimír Montag
82 1004522 Ing. Petr Chaloupka
83 1006770 Bc. Jan Moučka
84 1007141 Ing. Jan Filouš
85 1004057 Ing. Pavel Skřička
86 1001945 Ing. Zbyněk Holešovský
87 1005749 Ing. Pavel Kotek
88 1004841 Bc. Zdeněk Švarc
89 1006720 Ing. Martin Kružík
90 1007478 Ing. Tomáš Veselý
91 1006603 Ing. Petr Auf
92 1001763 Eduard Svoboda
93 1006373 Bc. Tomáš Karský
94 1007037 Ing. Michal Prudek
95 1003348 Ing. Pavel Matějek
96 1001618 Ing. Miroslav Dobrovolný
97 1005921 Martin Klimeš
98 1007348 Ing. Dominik Mojžíšek
99 1000721 Ing. Pavel Žilka
100 1006623 Ing. Jiří Křivka
101 1400798 Ing. Václav Lorenc
102 1005963 Michalis Charalambidis
103 1007434 Ing. Jakub Dvořák
104 1003654 Vlastimil Bobrovský
105 0402345 Martin Rynda
106 0011092 Ing. Viktor Remiš
107 1001196 Ing. Tomáš Haša
108 1104586 Ing. Michal Kuchťák
109 1006706 Ing. Martin Trčka
110 1006925 Ing. Petr Čevela
111 1003079 Ing. Aleš Drlý
112 1202281 Ing. Jana Paloncý
113 1007183 Bc. Josef Šafránek
114 1005650 Ing. Martin Ivánek
115 1007178 Ing. Jiří Sedlák
116 1006561 Ing. Petr Loskot
117 0401803 Ing. Marie Sýkorová
118 1302084 Ing. Jan Roubalík
119 1003831 Ing. Jaromír Špaček
120 1006681 Ing. Vladimír Musil
121 1100172 Ing. Jaroslav Geryk
122 1007584 Ing. Ondřej Petrásek
123 0602982 Ing. Radka Škaldová
124 1006962 Ing. Jan Procházka
125 1005721 Ing. Luděk Krba
126 1003738 Ing. Vlastimil Trnečka
127 1004750 Ing. David Vala
128 0014946 Ing. Jan Suchánek
129 1102625 Ing. Jana Grygerová Hellebrandová
130 1006096 Ing. Pavel Čupera
131 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
132 1005617 Miroslav Svoboda
133 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
134 1006652 Ing. Dominik Hochman
135 1103396 Ing. Blanka Křižková
136 0014384 Ing. Petr Jakšík
137 1104331 Ing. Vojtěch Kotas
138 1302573 Ing. Antonín Březina
139 0202056 Jiří Aulík
140 0010933 Ing. Ivana Fialová
141 1002350 Ing. Jiří Pospíšil
142 1004118 Mgr. Petr Vlček
143 1006319 Ing. František Vytopil
144 1007243 Ing. Radim Švajda
145 1104025 Martina Prymusová
146 0102309 Ing. Věra Slunečková
147 1007286 Ing. Marek Dohnálek
148 1006579 Ing. Petr Vedra
149 1202444 Ing. David Segeth
150 0014337 Ing. Jan Gallia
151 0013123 Ing. Karel Smejkal
152 0202459 Ing. Michal Brechličuk
153 0701008 Jadrana Marešová
154 0402681 Rostislav Zumr
155 1400821 Ivo Sedláček
156 1302208 Ing. Mirko Ingr
157 1104240 Ing. Tomáš Martinek
158 1103701 Ing. Irina Drchalová
159 1102894 Ing. Tomáš Derka
160 0013054 Pavel Nekolný
161 0014280 Pavel Němeček
162 0102313 Ing. arch. Jana Jandová
163 1302538 Ing. Petra Mikulenková
164 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
165 0102246 Josef Havlíček
166 0601784 Ing. Regina Reisingerová
167 0006418 Ing. Milan Müller
168 1006834 Mgr. Petr Bláha
169 0011963 Ing. Petr Neufuss
170 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
171 0010934 Ing. Iva Suchomelová
172 1201274 Ing. Ivo Klíč
173 1006424 Ing. Jiří Kopecký
174 1103689 Ing. Zdeněk Kostka
175 0401554 Ing. Miroslav Janíček
176 1301157 Jan Čop
177 0010293 Petr Pospíchal
178 1003623 Ing. Lubomír Řezáč
179 0003224 Eva Jakubková
180 0102573 Ing. Ondřej Balihar
181 1003478 Ing. Pavel Tomašov
182 1201898 Ing. Richard Pavlík MBA
183 0100852 Ing. Luboš Drachovský
184 0011843 Ing. Michal Drahorád Ph.D.
185 1104148 Pavel Bobek
186 1004384 Ing. Jan Malina
187 0002286 Ing. Pavel Šindelář
188 1301844 Ing. Tomáš Macík
189 1103520 Rostislav Tatýrek
190 0601804 Ing. Petr Vávra
191 1004202 Petr Maliňák
192 1006876 Ing. Martin Major
193 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
194 0500491 Günter Hanisch
195 1004644 Ing. Pavel Dvořák
196 0015155 Ing. arch. Alena Frantová
197 0009508 Vendula Kopalová
198 1302417 Ing. Marek Pokorný
199 1201746 Ing. Martin Černý
200 1005310 Ing. Radek Zezula Ph.D.
201 0013514 Jana Kundrátová Dis.
202 1004717 Ing. Jan Hlavatý
203 1102721 Ing. Stanislava Baranová
204 0012886 Ing. Pavel Ibl
205 1000392 Ing. Miloš Černý