Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dimenzování a návrh FV systémů - zásady manuálního a softwarového návrhu seminář

Dimenzování a návrh FV systémů - zásady manuálního a softwarového návrhu seminář

Přednášející: Ing. Petr Wolf, Ph.D.

Anotace: Správný návrh fotovoltaických (FV) systémů je prvním krokem ke zdařilé, funkční, efektivní a hlavně bezpečné instalaci.  V rámci přednášky budou posluchači seznámeni se základem problematiky, jak FV systém správně výkonově navrhnout a na co si dát pozor. Na praktických příkladech bude ukázán manuální návrh a návrh s užitím rozšířených softwarových nástrojů pro dimenzování a simulaci provozu FV systémů.

Program: 

2x 2hodinový blok

  1. Úvod k dokumentaci k FV systémům
  2. Základní koncepty FV systémů – střídače síťové, hybridní, ostrovní. Střídače modulové, stringové a centrální. Střídače s optimizery.
  3. Zásady dimenzování vodičů, především pro DC část, porovnání přenosu výkonu pomocí DC a AC rozvodu.4.
  4. Manuální konfigurace FV modulů a střídače5.
  5. Rozložení FV modulů v ploše šikmé a ploché střechy, doporučení s ohledem na estetiku, bezpečnost a funkčnost

Přestávka

  1. Výběr vstupních dat: meteorologické údaje, profil spotřeby
  2. Porovnání nástrojů PVSOL, PVSyst, Homer microgrid
  3. Excelový nástroj HomeSim2
  4. Příklad návrhu konfigurace FV moduly – střídač
  5. Ukázka 3D modelování a analýzy zastínění

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 16.2. 2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 16022023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0402273 Ing. Tomáš Rupert
2 0014070 Ing. David Foltýn
3 0010074 Ing. Gerald Kirsch
4 0011229 Ing. Bohumír Garlík CSc.
5 0013723 Ing. Martin Krupička
6 0010118 Ing. Jaromír Bukovský
7 0002634 Ing. Milan Melč
8 0002893 Ing. Oldřich Svatoš
9 0003301 Ing. Pavel Žabka
10 0001604 Ing. Petr Kalandra
11 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
12 0008871 Josef Tietz
13 0013665 Zbyněk Borský
14 0009665 Ing. Vlasta Miklošová
15 0013556 Jan Novotný
16 1004897 Ing. David Lapčík
17 0011402 Josef Slabihoudek
18 0012165 Bc. Petr Skalička
19 0011939 Ing. Daniel Kopecký
20 0006965 Ing. František Stejskal