Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2018

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2018

Stavby Karlovarského kraje 2018Hodnocení odborné poroty:

Stavby:
1. místo: Stavba č. 4 - Olympic Palace
 • Přihlašovatel: STASKO plus, spol. s r o.
 • Investor: KZET a. s.
 • Projektant: Ing. Michal Odvody - PORTICUS s. r. o.
 • Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o.

2. místo: Stavba č. 2 - Nová budova hospicové péče Rehos
 • Přihlašovatel: Rehos Nejdek p. o.
 • Investor: Karlovarský kraj
 • Projektant: G Design, spol. s r. o.
 • Zhotovitel: Metrostav a.s.

3. místo: Stavba č. 17 - Oprava mostu přes Jáchymovský potok
 • Přihlašovatel: Město Jáchymov.
 • Investor: Město Jáchymov
 • Projektant: Ing. Jakub Rudolský - PONTIKA s. r. o.
 • Zhotovitel: N + N Litoměřice, s.r.o.


Čestné uznání za: „Citlivou a nenásilnou úpravu životního prostředí“
Stavba č. 13 - Goethův naučný lesopark
 • Přihlašovatel: Město Cheb.
 • Investor: Město Cheb
 • Architekt: Ing. Vladimír Dufek
 • Projektant: Ing. Vladimír Dufek
 • Zhotovitel: GREEN PROJECT s. r. o.

Čestné uznání za: „Přínos k podpoře sportu v celoměstském měřítku“
Stavba č. 9 - Nový atletický areál v Ostrově
 • Přihlašovatel: Město Ostrov.
 • Investor: Město Ostrov
 • Architekt: Ing. Toman - BPO spol. s r. o.
 • Projektant: BPO spol. s r. o.
 • Zhotovitel: ALGON a.s.


Projekty:
1. místo: Projekt č. 3 - Zámecká věž, Zámecký výtah a plato Zámeckého vrchu - celková revitalizace
 • Přihlašovatel: Statutární město Karlovy Vary
 • Investor: Statutární město Karlovy Vary
 • Projektant: Ing. Václav Kouba

2. místo: Projekt č. 2 – FUTURA - nová vodárna
 • Přihlašovatel: tým Futura
 • Investor: Investiční skupina - Praha, ČR
 • Architektonický návrh: Jana Šemberová, Petr Čumr

Cena hejtmanky Karlovarského kraje:
Stavba č. 14 - Obnova historického odpočívadla - replika
 • Přihlašovatel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
 • Investor: Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Karlovy Vary
 • Projektant: Ing. Tomáš Zátko
 • Zhotovitel: ZUBR KV s.r.o.

Cena primátora města Karlovy Vary:
Stavba č. 4 - Olympic Palace
 • Přihlašovatel: STASKO plus, spol. s r. o.
 • Investor: KZET a. s.
 • Projektant: Ing. Michal Odvody - PORTICUS s. r. o.
 • Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o.

Cena časopisu Stavebnictví:
Stavba č. 17 - Oprava mostu přes Jáchymovský potok
 • Přihlašovatel: Město Jáchymov.
 • Investor: Město Jáchymov
 • Projektant: Ing. Jakub Rudolský - PONTIKA s. r. o.
 • Zhotovitel: N + N Litoměřice, s. r. o.


Veřejné hlasování na internetu - pro stavby, projekty a památky - bylo odevzdáno celkem - 12.186 hlasů, z toho 10.969 platných a ověřených hlasů
Stavba: Celkový počet hlasů pro stavby je: - 4.121 hlasů.
Nejvíce hlasů od veřejnosti získala stavba č. 8 - Prodejna automobilů a autoservis Zimmel - 672 hlasů
 • Přihlašovatel: FUTURE BAU s. r. o.
 • Investor: AUTOSLUŽBY Zimmel s. r. o.
 • Architekt: FUTURE BAU s. r. o.
 • Projektant: Ing. Miroslav Janíček, Pavel Novák
 • Zhotovitel: FUTURE BAU s. r. o.


Projekt: Celkový počet hlasů pro projekty je: 2.724 hlasů.
Nejvíce hlasů od veřejnosti získal projekt č. 2 - FUTURA - nová vodárna - 1.008 hlasů
 • Přihlašovatel: tým Futura
 • Investor: Investiční skupina - Praha, ČR
 • Architektonický návrh: Jana Šemberová, Petr Čumr


Zachráněné a zachraňované památky Karlovarska: Celkový počet hlasů pro památky je: 4.124 hlasů.
Nejvíce hlasů od veřejnosti získala památka tvrz Pomezná – 1.158 hlasů


Projektant roku a stavbyvedoucí roku Ze staveb a projektů, které byly přihlášeny do soutěže, vybrala porota, složená z členů SIA - Krajské rady výstavby, projektanta roku a stavbyvedoucího roku:
Projektant roku Karlovarského kraje: Ing. Michal Odvody
který se podílel na projektu stavby č. 4 - „Olympic Palace“.
Cena se uděluje i za jeho dlouholetou kvalitní projekční práci na úseku pozemních staveb

Stavbyvedoucí roku Karlovarského kraje: Jan Bareš
který byl stavbyvedoucí na stavbě č. 1 - „Rezidence severní Ostrov - bytové domy A a B“.
Cena se uděluje za jeho úspěšné a kvalitní řízení stavby

Osobnost stavitelství Karlovarského kraje
„Osobností stavitelství Karlovarského kraje“ je: Jan Klíma
Člen ČKAIT Karlovy Vary - cena: „Za celoživotní dílo v oblasti dopravní infrastruktury“
11. 06. 2018