Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dokumentace a projektová dokumentace-seminář - zrušen

Dokumentace a projektová dokumentace-seminář - zrušen

SEMINÁŘ ZRUŠEN. NÁHRADNÍ TERMÍN JE 22.6.2022

 

Přednášející: Ing. Vladimíra Helebrantová

Anotace:

Právní úprava týkající se dokumentace  a projektové dokumentace  - stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, vyhl. č. 146/2008 Sb., vyhl. č. 583/2020 Sb. Typy dokumentace, náležitosti, související pojmosloví, související judikatura, příklady z praxe.

Program:

  • Pojmy stavebního zákona
  • Druhy dokumentace a její náležitosti
  • Praktické příklady
  • Stručná informace o části nového stavebního zákona týkající se dokumentace staveb

Místo konání: Budova ČKAIT posluchárna 1. patro

Datum konání: 1.2.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 01022022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná od: 27.1.2022

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
68