Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dokumentace staveb - seminář-zrušen-přednáška bude pouze webinář

Dokumentace staveb - seminář-zrušen-přednáška bude pouze webinář

Přednášející: Ing. Žanet Hadžić

Anotace: Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 62/2013 Sb. v souvislostech stavebního zákona a jeho poslední novelou zákonem 403/2020 Sb.

Program:

  • Dokumentace staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., která provádí stavení zákon a v souvislostech se změnami zákonem 403/2020 Sb.
  • Dokumentace staveb podle vyhlášky 583/2020 Sb., která provádí liniový zákon

Místo konání: Budova ČKAIT posluchárna 1. patro

Datum konání: 18.10.2021

Čas konání: 14.30 - 18.30 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 18102021 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná od: 11.10.2021

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
11
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0003515 Zdeněk Voska
2 0401974 Ing. Jan Kubát
3 0006965 Ing. František Stejskal
4 0013537 Ing. Josef Dvořák
5 0007857 Ing. Gabriela Krajcarová
6 0008691 Ing. Marie Kašová
7 0009904 Ing. Richard Konečný
8 0602721 Cyril Šourek
9 0500499 Ing. Jiří Novotný
10 3000254 Bc. Radovan Švec
11 3000254 Bc. Radovan Švec