Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dokumentace staveb - webinář

Dokumentace staveb - webinář

Přednášející: Ing. Žanet Hadžić

Anotace: Dokumentace staveb podle dnes platné právní úpravy - vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 62/2013 Sb. v souvislostech zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění; vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, a která provádí zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) ve znění jeho poslední novely zákonem č. 403/2020 Sb.

Dokumentace staveb podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění.    

Program:

  • Dokumentace staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 62/2013 Sb.
  • Dokumentace staveb podle vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury.
  • Dokumentace staveb podle zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění.

Srovnání dnes platné právní úpravy a úpravy dle nového stavebního zákona

Místo konání: online

Datum konání: 18.4.2023

Čas konání: 14.30 - 18.30 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 18042023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Celková kapacita
200
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010933 Ing. Ivana Fialová
2 1202442 Ing. Petr Lenoch
3 0012581 Ing. Pavel Oplíštil
4 1006259 Ing. Ondřej Krejza
5 1103477 Ing. Martin Kaleta
6 0010876 Ing. Michal Türk
7 0102066 Ing. František Zemek DiS.
8 0009541 Ing. Karel Kozel
9 1004563 Ing. Jan Hladil
10 0011545 Ing. Daniel Machander
11 0000602 Ing. Taťjana Dvořáková
12 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
13 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
14 1005318 Vladimír Lapčík
15 0014879 Ing. Jan Hlom
16 1400393 Marta Hronová
17 0015014 Ing. arch. Jakub Sedláček
18 0012723 Zdeněk Fišer
19 0012991 Ing. Michal Čížek
20 0009393 Ing. Bc. Světlana Sladká
21 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
22 0001310 Ing. Iveta Nosková
23 0007711 Ing. Pavel Doležil
24 0300140 Ing. Josef Kameník
25 1100117 Ing. Vlastimil Šmiřák
26 1302078 Ing. Lenka Dudková
27 0300499 Jiří Vaněk
28 1005942 Ing. Roman Jirásek
29 0013390 Ing. Ondřej Machek
30 0013680 Ing. Jan Jacko
31 0011723 Ludvík Galuška
32 0010434 Ing. Petr Kašík
33 0005420 Ing. Pavel Melicher
34 1007217 Ing. Lukáš Kozumplík
35 0601823 Ing. Petr Molnár
36 1002735 Ing. František Žák
37 1005331 Ing. Jelena Balíková
38 0015088 Tomáš Miňovský
39 0009294 Ing. Jiří Houda
40 0002383 Ing. Tomáš Bastyan
41 0402564 Bc. Roman Matějíček
42 0401505 Ing. Pavel Titze
43 0011525 Ing. arch. Petr Gregor
44 0015051 Ing. Jiří Celler Ph.D.
45 0011253 Pavel Vokrouhlík
46 1201274 Ing. Ivo Klíč
47 0600119 Ing. Václav Zilvar
48 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
49 1202330 Ing. Pavlína Buláková
50 1004614 Ing. Jaromír Skoupil Ph.D.
51 1100817 Jaroslav Bouda
52 0009189 Ing. Jaroslav Krejcar
53 0015146 Pavel Žemlička
54 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
55 1005968 Ing. Lucie Vyskočilová
56 0014981 Ing. Charlotte Nedvědová
57 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
58 0402661 Jaroslav Jedlička
59 1400336 Ing. Jiří Marek
60 0701543 Ing. Zdeněk Kaška
61 1200082 Ing. Vojtěch Indruch
62 1007231 Ing. Martin Hačka
63 1004285 Ing. Tomáš Prokop
64 1006995 Karel Vinterlík
65 0013373 Ing. Jan Bartaloš
66 0202051 Marek Forejt
67 0004471 Ing. Jan Lávička
68 0201121 Ing. Irena Potužáková
69 1302239 Václav Strouhal DiS.
70 0400354 Ing. František Podliska
71 0000892 Ing. Stanislav Toman
72 0102036 Ing. Milan Přibyl
73 0402197 Hana Möbiusová
74 0014427 Ing. Radek Čížek
75 1003526 Ing. Jitka Fraňková
76 0601652 Ing. Monika Kopecká
77 1006574 Ing. Tomáš Holásek
78 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
79 0400842 Vladislav Kašper
80 0202109 Ing. Lukáš Vőtter
81 0012062 Milan Valeš
82 0014157 Bc. Svatopluk Chrastina
83 0300238 Pavel Tezaur
84 1400778 Ing. Roman Pospíchal
85 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
86 1400569 Ing. Pavel Vostal
87 1001178 Ing. Ivan Kusák
88 1005731 Ing. Radomír Můčka
89 1006551 Ing. Petr Málek
90 1101694 Ing. Tomáš Čárek
91 0101258 Ing. Luděk Němec Ph.D.
92 1201397 Ing. Monika Tomanová
93 0401803 Ing. Marie Sýkorová
94 0500170 Ing. Jiří Bittmann
95 0011835 Bc. Pavel Buřil
96 0101867 Miroslav Borovanský
97 1302091 Zuzana Veselá
98 1001258 Ing. Vítězslav Židek
99 1006630 Ing. Robin Prachař
100 1006603 Ing. Petr Auf
101 1302299 Ing. Martin Pohanka
102 0700252 Ing. Miroslav Stejskal
103 0402500 Ing. arch. Veronika Kašparová
104 0701495 Vít Vojta
105 1102398 Ing. Jan Lapiš
106 0202300 Ing. Jiří Vavřička
107 0300772 Petr Pařízek
108 1400678 Jaroslav Skála DiS.
109 0301379 Bc. Michal Pašava
110 0014614 Ing. Vojtěch Piller
111 1006904 Ing. Matěj Fikar
112 1201963 Ing. Dagmar Stratilová
113 1006478 Ing. Daniela Šimkovičová
114 0007108 Ing. Helena Okénková
115 1300171 Ing. Ladislav Smola
116 0014159 Ing. Jan Jurčíček
117 0008689 Ing. Zuzana Hlavová
118 0012454 Ing. Tomáš Věchtík
119 1100045 Ing. Petr Kotlán
120 3000154 Jaroslav Hroš
121 0200938 Ing. Libuše Pokorná
122 0202407 Ing. Zdeněk Kristl
123 0013324 Ing. Jozef Harčarík
124 0014443 Filip Soudek
125 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
126 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
127 0009364 Ing. Milan Chalupa
128 0600844 Ing. Jaroslav Rubín
129 0500868 Ing. František Zikuda
130 0102730 Ing. Roman Křivohlávek
131 1103769 Ing. Michal Pavelka
132 1201726 Ing. Tomáš Holotík
133 1102774 Ing. Martin Lichvár
134 0014628 Ing. Michal Sitár
135 1200868 Ing. Antonín Hanák
136 1200167 Ing. Petr Horčička
137 0101168 Martin Kolouch
138 0501373 Blanka Hájková
139 0401726 Jiří Bauer
140 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
141 0401086 Jiří Ihnaťuk
142 1100192 Ing. Aleš Ryšán
143 1104361 Ing. Jakub Guňka
144 1102342 Ing. Pavel Slíva
145 1102643 Vratislav Bajgar
146 1100454 Ing. Wieslaw Rusz
147 1104212 Ing. Jiří Valenta
148 1006841 Ing. Jerzy Stebel
149 0101151 Milan Baloun
150 1301644 Ing. Luděk Onderka
151 0011075 Ing. Martin Liška
152 1104453 Ing. Jaroslav Kypús
153 1103705 Ing. Pavel Hlaváček
154 0102377 Ladislav Pikl
155 1006154 Mario Pakes
156 0015013 Bc. Petr Wied
157 1202125 Ing. Tomáš Olša
158 1101191 Ing. Pavel Mikeska
159 0602395 Ing. Martina Konášová
160 0602355 Ing. Luboš Tichý
161 0200885 Ing. Milan Krejcar
162 1007184 Jan Adámek
163 1104047 Ing. Ondřej Klučka
164 0602887 Ing. arch. Martin Jireš
165 1201310 Jindřiška Schmidtová
166 0602517 Ing. Jiří Bartoň
167 1202264 Ing. Petr Smítal
168 1104513 Ing. et Ing. Petr Mík
169 3000034 Ing. Oto Sova
170 0202264 Ing. Richard Horký
171 1004424 Ing. Milan Pokorný
172 1301312 Ing. Petr Neradil
173 0102399 Vít Rychecký
174 1101748 Josef Zahel
175 1201746 Ing. Martin Černý
176 0014261 Ivan Novák
177 0012813 Ing. Pavel Havlena
178 0014344 Ing. Kateřina Musílková
179 0010854 Ing. Jan Uher
180 0005696 Zdeněk Mejstřík
181 0015133 Ing. Tomáš Fait
182 0015077 Ing. Tomáš Pokorný
183 0013793 Ing. Tomáš Kocourek
184 0015095 Ing. Jan Hošek
185 0010412 Ing. Miroslav Zeman Ph.D.
186 0009268 Ing. Radek Zenker
187 0013068 Ing. Martin Schneider
188 0015124 Ing. Jakub Bačík
189 0012719 Ing. Roman Květoň
190 0009139 Ing. Ivo Drozd
191 0014118 Ing. Václav Jezbera
192 0013468 Jiří Mikl
193 0013785 Ing. Michaela Petrová
194 0102499 Bc. Tomáš Plachý
195 0014761 Jan Hodný
196 0005502 Ing. Zdeněk Račan
197 0000162 Ing. Alexander Mudrák
198 0011885 Ing. Martin Pavel
199 0013731 Ing. Josef Brabec
200 0014651 Martin Tkáč
Seznam náhradníků.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
201 0002328 Jiří Slejška
202 0007695 Ing. Marie Wolfová
203 0010830 Daniel Šafařík
204 0011555 Ing. Jaroslav Burian
205 0014840 Petr Havlík
206 0014656 Ing. Miroslav Pokorný
207 0004919 Ing. Petr Unger
208 1302215 Ing. Jan Jirkovský
209 0011185 Jan Fried
210 0014654 Ing. arch. Jiří Kotouč
211 0013453 Daniel Kolář
212 0013251 Kryštof Rotkovský
213 0015087 Ing. Pavel Maňák
214 1100781 Ing. Jan Krömer
215 1202397 Ing. Vladimír Palík DiS.
216 0015125 Ing. Jan Lukášek Ph.D.
217 0701635 Ing. Jana Pavlíková
218 0014331 Ing. Michal Balík
219 1007426 Bc. Petr Přerovský
220 0100537 Ing. Vladimír Konrád
221 0701718 Zbyněk Ryzner
222 0202476 Gabriela Boušová
223 0010456 Ing. Kateřina Tokarová
224 0002801 Ing. František Smetana
225 0401458 Ing. Vratislav Láf
226 1007294 Ing. Martin Galeta
227 0003150 Ing. Boris Dekanovský
228 0200701 Liliana Weinfurterová
229 1102813 Ing. Radek Michalák Ph.D.
230 0011331 Jiří Růžička
231 0013123 Ing. Karel Smejkal
232 1006576 Ing. Pavel Křepela
233 0013684 Ing. Martin Chromjak
234 0007864 Ing. Karel Vácha
235 1302515 Ing. Pavel Soušek
236 0014974 Ing. Petra Pavlousková
237 1005457 Ing. Simona Aberlová
238 0005064 Ing. Vítězslav Vacek CSc.
239 0300366 Ing. Bedřich Rathouský
240 1301844 Ing. Tomáš Macík
241 0701626 Ing. Michal Radouš
242 1003796 Ing. Petr Jirák
243 0300801 Ing. Pavel Korima
244 0401841 Ing. Tomáš Vrátil