Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dokumentace staveb - webinář

Dokumentace staveb - webinář

Přednášející: Ing. Žanet Hadžić

Anotace: Dokumentace staveb podle dnes platné právní úpravy - vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 62/2013 Sb. v souvislostech zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění; vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, a která provádí zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) ve znění jeho poslední novely zákonem č. 403/2020 Sb.

Dokumentace staveb podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění.    

Program:

  • Dokumentace staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 62/2013 Sb.
  • Dokumentace staveb podle vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury.
  • Dokumentace staveb podle zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění.

Srovnání dnes platné právní úpravy a úpravy dle nového stavebního zákona

Místo konání: online

Datum konání: 18.4.2023

Čas konání: 14.30 - 18.30 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 18042023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Celková kapacita
200
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010933 Ing. Ivana Fialová
2 1202442 Ing. Petr Lenoch
3 0012581 Ing. Pavel Oplíštil
4 1006259 Ing. Ondřej Krejza
5 1103477 Ing. Martin Kaleta
6 0010876 Ing. Michal Türk
7 0102066 Ing. František Zemek DiS.
8 0009541 Ing. Karel Kozel
9 1004563 Ing. Jan Hladil
10 0011545 Ing. Daniel Machander
11 0000602 Ing. Taťjana Dvořáková
12 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
13 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
14 1005318 Vladimír Lapčík
15 0014879 Ing. Jan Hlom
16 1400393 Marta Hronová
17 0015014 Ing. arch. Jakub Sedláček
18 0012723 Zdeněk Fišer
19 0012991 Ing. Michal Čížek
20 0009393 Ing. Bc. Světlana Sladká
21 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
22 0001310 Ing. Iveta Nosková
23 0007711 Ing. Pavel Doležil
24 0300140 Ing. Josef Kameník
25 1100117 Ing. Vlastimil Šmiřák
26 1302078 Ing. Lenka Dudková
27 0300499 Jiří Vaněk
28 1005942 Ing. Roman Jirásek
29 0013390 Ing. Ondřej Machek
30 0013680 Ing. Jan Jacko
31 0011723 Ludvík Galuška
32 0010434 Ing. Petr Kašík
33 0005420 Ing. Pavel Melicher
34 1007217 Ing. Lukáš Kozumplík
35 0601823 Ing. Petr Molnár
36 1002735 Ing. František Žák
37 1005331 Ing. Jelena Balíková
38 0015088 Tomáš Miňovský
39 0009294 Ing. Jiří Houda
40 0002383 Ing. Tomáš Bastyan
41 0402564 Bc. Roman Matějíček
42 0401505 Ing. Pavel Titze
43 0011525 Ing. arch. Petr Gregor
44 0015051 Ing. Jiří Celler Ph.D.
45 0011253 Pavel Vokrouhlík
46 1201274 Ing. Ivo Klíč
47 0600119 Ing. Václav Zilvar
48 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
49 1202330 Ing. Pavlína Buláková
50 1004614 Ing. Jaromír Skoupil Ph.D.
51 1100817 Jaroslav Bouda
52 0009189 Ing. Jaroslav Krejcar
53 0015146 Pavel Žemlička
54 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
55 1005968 Ing. Lucie Vyskočilová
56 0014981 Ing. Charlotte Nedvědová
57 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
58 0402661 Jaroslav Jedlička
59 1400336 Ing. Jiří Marek
60 0701543 Ing. Zdeněk Kaška
61 1200082 Ing. Vojtěch Indruch
62 1007231 Ing. Martin Hačka
63 1004285 Ing. Tomáš Prokop
64 1002168 Ing. Pavel Rohánek
65 1006995 Karel Vinterlík
66 0013373 Ing. Jan Bartaloš
67 0202051 Marek Forejt
68 0004471 Ing. Jan Lávička
69 0012974 Ing. Václav Augusta
70 0201121 Ing. Irena Potužáková
71 1302239 Václav Strouhal DiS.
72 0400354 Ing. František Podliska
73 0000892 Ing. Stanislav Toman
74 0102036 Ing. Milan Přibyl
75 0402197 Hana Möbiusová
76 0014427 Ing. Radek Čížek
77 1003526 Ing. Jitka Fraňková
78 0601652 Ing. Monika Kopecká
79 1006574 Ing. Tomáš Holásek
80 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
81 0400842 Vladislav Kašper
82 0202109 Ing. Lukáš Vőtter
83 0012062 Milan Valeš
84 0014157 Bc. Svatopluk Chrastina
85 0300238 Pavel Tezaur
86 1400778 Ing. Roman Pospíchal
87 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
88 1400569 Ing. Pavel Vostal
89 1001178 Ing. Ivan Kusák
90 1005731 Ing. Radomír Můčka
91 1006551 Ing. Petr Málek
92 1101694 Ing. Tomáš Čárek
93 0101258 Ing. Luděk Němec Ph.D.
94 1201397 Ing. Monika Tomanová
95 0401803 Ing. Marie Sýkorová
96 0500170 Ing. Jiří Bittmann
97 0011835 Bc. Pavel Buřil
98 0101867 Miroslav Borovanský
99 1302091 Zuzana Veselá
100 1001258 Ing. Vítězslav Židek
101 1006630 Ing. Robin Prachař
102 1006603 Ing. Petr Auf
103 1302299 Ing. Martin Pohanka
104 0700252 Ing. Miroslav Stejskal
105 0402500 Ing. arch. Veronika Hajnalová
106 0701495 Vít Vojta
107 1102398 Ing. Jan Lapiš
108 0202300 Ing. Jiří Vavřička
109 0300772 Petr Pařízek
110 1400678 Jaroslav Skála DiS.
111 0301379 Bc. Michal Pašava
112 0014614 Ing. Vojtěch Piller
113 1006904 Ing. Matěj Fikar
114 1201963 Ing. Dagmar Stratilová
115 1006478 Ing. Daniela Šimkovičová
116 0007108 Ing. Helena Okénková
117 1300171 Ing. Ladislav Smola
118 0014159 Ing. Jan Jurčíček
119 0008689 Ing. Zuzana Hlavová
120 0012454 Ing. Tomáš Věchtík
121 1100045 Ing. Petr Kotlán
122 3000154 Jaroslav Hroš
123 0200938 Ing. Libuše Pokorná
124 0202407 Ing. Zdeněk Kristl
125 0013324 Ing. Jozef Harčarík
126 0014443 Filip Soudek
127 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
128 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
129 0009364 Ing. Milan Chalupa
130 0600844 Ing. Jaroslav Rubín
131 0500868 Ing. František Zikuda
132 0102730 Ing. Roman Křivohlávek
133 1103769 Ing. Michal Pavelka
134 1201726 Ing. Tomáš Holotík
135 1102774 Ing. Martin Lichvár
136 0014628 Ing. Michal Sitár
137 1200868 Ing. Antonín Hanák
138 1200167 Ing. Petr Horčička
139 0101168 Martin Kolouch
140 0501373 Blanka Hájková
141 0401726 Jiří Bauer
142 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
143 0401086 Jiří Ihnaťuk
144 0202408 Ing. Josef Grössl
145 1100192 Ing. Aleš Ryšán
146 1104361 Ing. Jakub Guňka
147 1102342 Ing. Pavel Slíva
148 1102643 Vratislav Bajgar
149 1100454 Ing. Wieslaw Rusz
150 1104212 Ing. Jiří Valenta
151 1006841 Ing. Jerzy Stebel
152 0101151 Milan Baloun
153 1301644 Ing. Luděk Onderka
154 0011075 Ing. Martin Liška
155 1104453 Ing. Jaroslav Kypús
156 1103705 Ing. Pavel Hlaváček
157 0102377 Ladislav Pikl
158 1006154 Mario Pakes
159 0015013 Bc. Petr Wied
160 1202125 Ing. Tomáš Olša
161 1101191 Ing. Pavel Mikeska