Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dokumentace staveb - webinář

Dokumentace staveb - webinář

Přednášející: Ing. Žanet Hadžić

Anotace: Dokumentace staveb podle dnes platné právní úpravy - vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 62/2013 Sb. v souvislostech zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění; vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, a která provádí zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) ve znění jeho poslední novely zákonem č. 403/2020 Sb.

Dokumentace staveb podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění.    

Program:

  • Dokumentace staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 62/2013 Sb.
  • Dokumentace staveb podle vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury.
  • Dokumentace staveb podle zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění.

Srovnání dnes platné právní úpravy a úpravy dle nového stavebního zákona

Místo konání: online

Datum konání: 5.6.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT  administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 05062023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA  administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Celková kapacita
200
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010933 Ing. Ivana Fialová
2 1202325 Ing. Josef Blaha
3 0101168 Martin Kolouch
4 1400336 Ing. Jiří Marek
5 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
6 0402683 Ing. Jindřich Belinger
7 0701634 Hugo Hrbek
8 0402684 Ing. Michal Menkina Ph.D.
9 1104012 Ing. Jan Růžička
10 0101564 Ing. Marcela Pávková
11 0005064 Ing. Vítězslav Vacek CSc.
12 0102678 Ing. Šárka Sirová
13 0009573 Ing. Miloš Němec
14 0202212 Ing. František Chalupný
15 0015125 Ing. Jan Lukášek Ph.D.
16 1302515 Ing. Pavel Soušek
17 0009541 Ing. Karel Kozel
18 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
19 1004614 Ing. Jaromír Skoupil Ph.D.
20 0014938 Ing. Jan Mládek
21 0202000 Ing. Martina Kastlová
22 1003811 František Formánek
23 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
24 0202490 Ing. Lukáš Měsíček
25 0602353 Ing. Monika Halamová
26 1006240 Ing. František Pokorný
27 0301170 Emil Ečer
28 0015131 Radek Novotný
29 0102356 Ing. Dana Brožová
30 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
31 1007501 Ing. František Vlach Ph.D.
32 1004844 Ing. Zdeněk Šindelka
33 1400771 Ing. Marek Svoboda
34 0100537 Ing. Vladimír Konrád
35 0013566 Ing. Ján Škripko
36 0014661 Ing. Ondřej Pavel
37 0008577 Ing. Zdeněk Volf
38 0011671 Ing. Roman Franěk
39 1007294 Ing. Martin Galeta
40 0202331 Ing. Petr Rospopčuk
41 0701489 Zdeněk Kysilko DiS.
42 0013257 Ing. Petr Müller
43 0602431 Ing. Tomáš Stopka
44 0013715 Ing. arch. Filip Müller
45 1007041 Ing. Michal Příkazský
46 0012059 Ing. Vít Dolejší
47 0012405 Ing. Lukáš Grünwald
48 1006096 Ing. Pavel Čupera
49 0015155 Ing. arch. Alena Frantová
50 0014013 Ing. Stanislav Melichar
51 0202329 Bc. Karolína Monhartová
52 0301461 Ing. Radoslav Zach
53 1006579 Ing. Petr Vedra
54 0202409 Ing. Adéla Hromířová
55 0301387 Ing. Martin Haueisen
56 0101151 Milan Baloun
57 0008209 Ing. Jana Břicháčová
58 0011545 Ing. Daniel Machander
59 0013590 Ing. Stanislav Mastný
60 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
61 1104102 Tereza Vrobelová DiS.
62 0100645 Ing. Jan Holeček
63 0401726 Jiří Bauer
64 0202243 Pavel Šíma
65 1007291 Bc. Petr Hloucha
66 1200717 Ing. Roman Augustin
67 0401439 Ing. Petr Kadlec
68 0101848 Ing. Pavel Vyskočil
69 1007443 Josef Neduchal
70 0011092 Ing. Viktor Remiš
71 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
72 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
73 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
74 0013324 Ing. Jozef Harčarík
75 1006257 Ing. Luděk Matyáš
76 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
77 3000034 Ing. Oto Sova
78 1006551 Ing. Petr Málek
79 1201437 Ing. Aleš Hanák
80 0015090 Patrik Fejfar
81 0501419 Ing. Jaromír Sedlický
82 1102630 Ing. Zbyněk Novák
83 0602324 Ing. Jiří Havrda
84 0014082 Ing. Tomáš Husák
85 1103098 Ing. Vít Michel
86 1102643 Vratislav Bajgar
87 0600516 Ing. Jan Maurer
88 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
89 1400665 Tomáš Tesař
90 0014832 Jiří Nechuta
91 1004998 Ing. Kamil Hranický
92 0005956 Ota Stašek
93 0004316 Ing. Evžen Kučera
94 0011688 Ing. Věra Čermáková
95 0201776 Marcela Hořeňovská
96 0009562 Ing. František Bartoš
97 0101588 Ing. Radek Pernekr
98 0701733 Kristýna Chaloupková DiS.
99 0501040 Ing. David Mareček Ph.D.
100 0012442 Pavel Krištiak
101 1001908 Ing. Eva Janáčková
102 0202476 Gabriela Boušová
103 0015146 Pavel Žemlička
104 0102610 Ing. arch. Ladislav Zeman
105 0301379 Bc. Michal Pašava
106 0701607 Ing. Jiří Herynek
107 0011827 Ing. Veronika Svobodová
108 0015168 Ing. Martin Klíma
109 1007227 Ing. Michal Dulák
110 0202374 Ing. Marek Chval
111 0014926 Ing. Martin Ujházi
112 0008374 Ing. David Vávra
113 0014201 Ing. Petr Novobílský
114 1005835 Ing. Miroslav Palacka
115 0012614 Ing. Radek Svoboda
116 0300772 Petr Pařízek
117 0602918 Ing. Jan Kosek
118 0015129 Ing. Anastasia Ignatyeva
119 0600996 Jan Zavřel
120 1301666 Jan Šimunič
121 0007711 Ing. Pavel Doležil
122 1007479 Ing. Veronika Piškulová
123 0013251 Kryštof Rotkovský
124 1100094 Ing. Ivo Čech
125 3000371 Ing. Igor Masaryk
126 0013271 Ing. Vojtěch Bochníček
127 0301604 Sylva Kubová
128 0700935 Ing. Ladislav Němec
129 1005426 Ing. Vít Říhošek
130 0013265 Ing. Lukáš Dražan
131 1100781 Ing. Jan Krömer
132 0601423 Ing. Blanka Nosková
133 0300372 Ing. Stanislav Lesák
134 1102682 Ing. Mir Shirzad Ph.D.
135 1301635 Ing. Radovan Rerko
136 0402439 Šárka Jonová DiS.
137 0402457 Luděk Kareš
138 0700576 Ing. František Češka
139 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
140 0602395 Ing. Martina Konášová
141 0700959 Ing. Božena Slavíčková
142 1007128 Ing. et Ing. Jakub Dohnal
143 0007272 Ing. Bohuslav Hadáček
144 0701396 Ing. Martin Hrdina
145 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
146 1301644 Ing. Luděk Onderka
147 0401257 Ing. Karel Hrdlička
148 1007178 Ing. Jiří Sedlák
149 0014628 Ing. Michal Sitár
150 1302066 František Hruboň
151 0012729 Ing. Jan Strnad
152 0402555 Ing. Vít Prusík
153 0015101 Ing. Ľubomír Orosi
154 1101127 Ing. Eva Dratvová
155 1102951 Ing. Eva Kostialová
156 1200720 Ing. Miroslav Novák
157 0009896 Ing. Hamza Abuzarad
158 1006212 Ing. Dominika Schubertová
159 0003891 Miloš Fišer
160 0102635 Bc. Marek Potclan
161 1302374 Bc. Oto Bachůrek
162 0402197 Hana Möbiusová
163 0102310 Ing. František Němec
164 1200383 Ing. Zdeněk Březa
165 0202264 Ing. Richard Horký
166 0400963 Ing. Antonín Wachtel
167 0013907 Ing. Vít Zelikov
168 0014511 Ing. Michal Pávek
169 1002243 Ing. Štěpán Brus
170 0701418 Ing. Jaroslav Havran
171 0202432 Jaroslav Kasl
172 0011880 Ing. Karolína Houdová
173 0005446 Ladislav Novotný
174 1201191 Zdeněk Hybš
175 0501319 Ing. Pavel Nechanický
176 0701410 Ing. Martin Holý
177 1003886 Ing. Stanislav Kučera
178 1202409 Ing. Šárka Valoušková
179 1302577 Martin Štach
180 0003064 Ing. Radko Neumann
181 0402102 Jiří Faltýnek
182 1007500 Ing. František Vajkay Ph.D.
183 1007047 Ing. Mgr. Helena Flodrová
184 0009183 Ing. Pavel Minář
185 0014969 Ing. Petr Majner
186 1003586 Ing. Vlastislav Kolečkář
187 0002723 Ing. Václav Krejčí
188 0000686 Ing. Roman Rajm CSc.
189 0602757 Petr Lozoviuk
190 0009268 Ing. Radek Zenker
191 0011213 Ing. Tomáš Pelant
192 0011220 Miroslav Kubík
193 0012045 Ing. Martina Komínková
194 0013889 Ing. Jaromír Hadrava
195 0014654 Ing. arch. Jiří Kotouč
196 0300801 Ing. Pavel Korima
197 1104031 Ivo Bůžek
198 0602344 Ing. Tomáš Valášek
199 0014306 Jaroslav Tláskal
200 0015169 Matouš Procházka
Seznam náhradníků.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
201 0602683 Marek Tříska DiS.
202 0015183 Ing. Žaneta Culková
203 0102374 Jan Sýkora DiS.
204 0000804 Pavel Pecina
205 0002048 Ing. Roman Víšek
206 0102359 Bc. Josef Maroušek
207 0014904 Ing. Jakub Jirků
208 0012006 Ing. Radomil Noll
209 1005071 Ing. Milan Navrátil
210 0009722 Ing. Róbert Doboš
211 0008279 Ing. Emil Špaček
212 0008569 Ing. Martin Butor
213 0013796 Miroslav Láník
214 0001104 Ing. Jiří Bednařík
215 0013390 Ing. Ondřej Machek
216 0014585 Ing. Norbert Glejdura
217 0401523 Ing. Vít Šabach