Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dokumentace staveb - webinář - zrušeno

Dokumentace staveb - webinář - zrušeno

Přednášející: Ing. Žanet Hadžić

Anotace: Dokumentace staveb podle dnes platné právní úpravy - vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 62/2013 Sb. v souvislostech zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění; vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, a která provádí zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) ve znění jeho poslední novely zákonem č. 403/2020 Sb.

Dokumentace staveb podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění.    

Program:

  • Dokumentace staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 62/2013 Sb.
  • Dokumentace staveb podle vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury.
  • Dokumentace staveb podle zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění.

Srovnání dnes platné právní úpravy a úpravy dle nového stavebního zákona

Místo konání: online

Datum konání: 20.3.2023

Čas konání: 14.30 - 18.30 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 20032023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Celková kapacita
200
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1103994 Ing. Kateřina Janečková
2 0015018 František Lukeš
3 0010434 Ing. Petr Kašík
4 0010933 Ing. Ivana Fialová
5 0202347 Ing. Lucie Vídenská Ph.D.
6 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
7 0011723 Ludvík Galuška
8 0015095 Ing. Jan Hošek
9 1003185 Ing. Marcela Hobzová
10 0000602 Ing. Taťjana Dvořáková
11 1302078 Ing. Lenka Dudková
12 1005590 Ing. Ondřej Mlčoch
13 1006766 Ing. Jiří Musil Ph.D.
14 1003818 Ing. Jiří Kolínský
15 0014879 Ing. Jan Hlom
16 0013373 Ing. Jan Bartaloš
17 0014261 Ivan Novák
18 0015086 Ing. Jaromír Jirků
19 0014204 Ing. Petr Černohorský
20 0012751 Ing. arch. Kristina Koulová
21 0011431 Ing. Viktor Lomoz
22 0011212 Ing. Michal David
23 0012723 Zdeněk Fišer
24 0010192 Ing. Zdeněk Hradecký
25 0013680 Ing. Jan Jacko
26 0012405 Ing. Lukáš Grünwald
27 0012733 Pavel Hošek
28 0601316 Ing. Petr Antonín
29 0006601 Ing. Vratislav Dočkalík
30 0012991 Ing. Michal Čížek
31 0005556 Ivana Brandejsová
32 0002246 Miroslav Bečvář
33 0011545 Ing. Daniel Machander
34 0009541 Ing. Karel Kozel
35 0007695 Ing. Marie Wolfová
36 0012045 Ing. Martina Komínková
37 0015014 Ing. arch. Jakub Sedláček
38 0100370 Ing. Milan Vojíř
39 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
40 0007711 Ing. Pavel Doležil
41 0005881 Ing. Richard Motyčka
42 0015051 Ing. Jiří Celler Ph.D.
43 0012004 Ing. Martin Laloušek
44 0007272 Ing. Bohuslav Hadáček
45 0011253 Pavel Vokrouhlík
46 0013390 Ing. Ondřej Machek
47 1007409 Ing. Denisa Djordjevićová
48 0015088 Tomáš Miňovský
49 0009393 Ing. Bc. Světlana Sladká
50 0004471 Ing. Jan Lávička
51 0014945 Ing. Hana Smržová Ph.D.
52 0010121 Ing. Jan Nosek
53 0014850 Petr Vobejda
54 0004997 Ing. Aleš Voženílek
55 0008209 Ing. Jana Břicháčová
56 0012916 Ing. Petr Šandera
57 0002383 Ing. Tomáš Bastyan
58 0012974 Ing. Václav Augusta
59 0102066 Ing. František Zemek DiS.
60 0011525 Ing. arch. Petr Gregor
61 1007141 Ing. Jan Filouš
62 1100817 Jaroslav Bouda
63 1102775 Ing. Petr Kývala
64 1400556 Ing. Miloslav Beran
65 0300140 Ing. Josef Kameník
66 0402606 Ing. Filip Augusta
67 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
68 1102643 Vratislav Bajgar
69 1006573 Ing. Jakub Holásek
70 1006551 Ing. Petr Málek
71 1004563 Ing. Jan Hladil
72 1201274 Ing. Ivo Klíč
73 1005968 Ing. Lucie Vyskočilová
74 0701567 Ing. Vladimír Dulík
75 0700252 Ing. Miroslav Stejskal
76 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
77 0009189 Ing. Jaroslav Krejcar
78 0402661 Jaroslav Jedlička
79 0600658 Ing. Blanka Matějková
80 0701543 Ing. Zdeněk Kaška
81 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
82 0600119 Ing. Václav Zilvar
83 0602720 Ing. Jan Hejcman
84 0301186 Jana Kožíšková
85 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
86 0009294 Ing. Jiří Houda
87 1104361 Ing. Jakub Guňka
88 1007217 Ing. Lukáš Kozumplík
89 0010296 Ing. Ivo Oves
90 0201223 Ing. Koloman Lagin
91 0401841 Ing. Tomáš Vrátil
92 1100192 Ing. Aleš Ryšán
93 0402564 Bc. Roman Matějíček
94 1007342 Ing. Ondřej Bílek
95 1102442 Ing. Zdeněk Polach
96 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
97 1103607 Ing. Milan Barák
98 0501443 Ing. Jan Rosina
99 0401505 Ing. Pavel Titze
100 1100117 Ing. Vlastimil Šmiřák
101 1002735 Ing. František Žák
102 1006154 Mario Pakes
103 1202330 Ing. Pavlína Buláková
104 1104509 Ing. Markéta Sklarčíková Chovancová
105 1005331 Ing. Jelena Balíková
106 1005942 Ing. Roman Jirásek
107 0602542 Miroslav Pavlíček
108 1004614 Ing. Jaromír Skoupil Ph.D.
109 1101748 Josef Zahel
110 0013651 Ing. Tomáš Homola
111 3000313 Ing. Štefan Zelenák PhD.
112 1100045 Ing. Petr Kotlán
113 0402568 Ing. Jiří Henych
114 1400393 Marta Hronová
115 0001310 Ing. Iveta Nosková
116 0014981 Ing. Charlotte Nedvědová
117 0601823 Ing. Petr Molnár
118 1202215 Ing. Stanislav Juráň
119 0402615 Ing. Filip Kail
120 0501355 Anna Löfflerová
121 1103775 Ing. Jiří Fojtášek
122 1202295 Ing. Richard Mikudík
123 1201696 Petr Muzikant
124 0005420 Ing. Pavel Melicher
125 0300499 Jiří Vaněk
126 0008374 Ing. David Vávra
127 0602920 Ing. Marek Lokvenc
128 0002847 Ing. Josef Stanko
129 0013251 Kryštof Rotkovský
130 1003401 Ing. Michal Gregor
131 1301644 Ing. Luděk Onderka
132 1005318 Vladimír Lapčík