Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dopravní stavby - povolování a chyby při projektování z pohledu DI PČR - zrušen

Dopravní stavby - povolování a chyby při projektování z pohledu DI PČR - zrušen

Upozornění: Z důvodu mimořádných opatření proti výskytu koronaviru byla akce prozatím zrušena.
Náhradní termín bude včas zveřejněn.


V rámci webináře bude zmíněn legislativní rámec povolování dopravních staveb, historie dopravních staveb. Dále budou zmíněny základní zásady navrhování dopravních staveb, nejčastější chyby při jejich projektování a chybět nebudou ani příklady dobré či špatné praxe.


Hlavní odborné téma – program akce:

  • Přivítání účastníků semináře, pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ, 14:00 hod. – 14:05 hod.
  • Legislativní rámec povolování dopravních staveb, pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ, 14:05 hod. – 14:50 hod.
  • 10 min. přestávka, 15:00 hod. – 15:10 hod.
  • Základní zásady navrhování dopravních staveb, pplk. Ing. Pavel FIALA, 15:10 hod. – 15:55 hod.
  • 10 min. přestávka, 15:55 hod. – 16:05 hod.
  • Pohled do historie dopravních staveb, pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ, 16:05 hod. – 16:30 hod.
  • 15 min. přestávka, 16:30 hod. – 17:15 hod.
  • Nejčastější chyby při projektování dopravních staveb, kpt. Ing. Martin CIBULKA, 17:15 hod. – 18:00 hod.
  • ZÁVĚR, 18:00 hod.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ, pplk. Ing. Pavel FIALA, kpt. Ing. Martin CIBULKA

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TERMÍN KONÁNÍ:
akce prozatím zrušena

WEBINÁŘ:
Seminář je přenášen pouze jako on-line webinář.Webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast na webináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání webináře. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

 

AKCE PROZATÍM ZRUŠENA

Termín