Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dopravní stavby v projektu a realizaci - konference Olomouc

Dopravní stavby v projektu a realizaci - konference Olomouc

Zveme vás na 1. ročník odborné konference pořádané ČKAIT. Veškeré informace, program a možnost registrace najdete na samostatných webových stránkách konference. Pro autorizované osoby je cena zvýhodněna o 60%, Součástí vstupného je kompletní servis a celodenní občerstvení včetně oběda.

konferencedoprava.ckait.cz

 

Zde rezervujte vstupenky na konferenci doprava

 

Zaměření konference

Konference se zaměřuje na téma procesu přípravy a realizace dopravních staveb. Stěžejními body budou zejména dopravní stavby v zastavěném území. Oproti tzv. "velkým" dopravním stavbám v extravilánu vyžadují stavby v městském prostředí odlišný přístup a znalosti. Jedná se o stavby s přesahem do mnoha dalších oborů. V hustě zastavěném a "zasíťovaném" území se projektant či stavbyvedoucí potkává se širokým spektrem problémů a nástrah. Je vyžadována vyšší preciznost návrhu i provádění. Často nelze použít běžně zažité postupy. Samozřejmě se nevyhneme i dalším tématům z dopravního stavitelství.

Pozvánka konference doprava v projektu a realizaci

Program konference:

 • 8:30 - 9:30 - Registrace
   
 • 9:30 - 9:50 - Zahájení konference
  Ing. Jiří Kožušníček - ČKAIT, předseda oblastní kanceláře Olomouc
  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA - primátor statutárního města Olomouce
  Michal Zácha - náměstek hejtmana Olomouckého kraje
   
 • 9:50 - 11:00 - První blok přednášek
  B 1.1 - Dopravní stavby jsou součást veřejného prostoru
  B 1.2 - Uplatnění nových přístupů v organizaci a řízení dopravy ve městech
  B 1.3 - Navrhování komunikací pro cyklisty ve městech
  B 1.4 - Diskuse
  11:00 - 11:20 - Coffee break
   
 • 11:20 - 12:30 - Druhý blok přednášek
  B 2.1 - Efektivita práce v prostředí BIM
  B 2.2 - Projekční řešení od CGS Labs pro dopravní stavby
  B 2.4 - Diskuse
  12:30 - 14:00 - Oběd
   
 • 14:00 - 15:10 - Třetí blok přednášek
  B 3.1 - Zpětné využití znovuzískané asfaltové směsi při stavebních úpravách MK
  B 3.2 - Problematika vsakování dešťových vod
  B 3.3 - Nakládání s dešťovými vodami
  B 3.4 - Diskuse
  15:10 - 15:30 - Coffee break
   
 • 15:30 - 16:40 - Čtvrtý blok přednášek
  B 4.1 - Navrhování infrastruktury pro výstavbu rodinných domů
  B 4.2 - Revize TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek a TP 170 Navrhování vozovek PK
  B 4.3 - Možnosti hodnocení dopravních staveb ve městech - kapacita, ekonomické a další metody
  B 4.4 - Diskuse
   
 • 17:00 - Denní části konference končí, sejdeme se po krátkém odpočinku
   
 • 18:00 - 24:00 - Večeře a večerní program (pro účastníky s večerní vstupenkou)

 

Cíl konference

Cílem konference je sdílení aktuálních poznatků z oboru dopravních staveb mezi autorizovanými osobami a odbornou veřejností. Konference poskytne informace o celém procesu přípravy staveb. Tedy od předprojektové přípravy, projektování, sestavení rozpočtu, až po samotnou realizaci a kolaudaci staveb. Součástí konference jsou samozřejmě i diskusní bloky, které dávají prostor ke vzájemné výměně poznatků. Cílem konference tedy je přispět ke zvýšení kvality práce v oboru dopravních staveb.

Přizváním odborné veřejnosti, například pracovníků stavebních úřadů, speciálních stavebních úřadů a odborů investic, umožňuje konference sdílení zkušeností napříč zainteresovanými stranami.

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou jsou autorizované osoby v oboru dopravní stavby. Typicky na pozicích projektant, stavbyvedoucí, technický dozor apod. Konference jistě osloví i další odbornou veřejnost, která se procesu výstavby účastní. Například pracovníky stavebních úřadů, investičních odborů krajských úřadů, měst a obcí.

DALŠÍ PODROBNOSTI NAJDETE ZDE:

https://konferencedoprava.ckait.cz

Termín
Celková kapacita
200