Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dotace pro podnikatele

Dotace pro podnikatele

Oblastní kancelář ČKAIT Ostrava Vás srdečně zve na odborný seminář, který pořádá Svaz podnikatelů ve stavebnictví společně se Skupinou ČEZ ESCO a SFŽP ČR

"Dotace pro podnikatele"

Termín : 9. června 2022

Místo konání: Malý sál Multifunkční auly Gong, Dolní oblast Vítkovice, ul. Ruská 2993

Přednášející: Ing. Jakub Hrbek, Ing. Ondřej Tomšej, zástupci ČEZ ESCO a ČEZ Energetické služby

Garant: Ing. Pavel Ševčík, Ph.D.

Anotace: Na tomto semináři budete seznámeni s možnostmi čerpání dotací při realizaci opatření na úsporu energií ve vašich podnicích. Zazní zde informace o aktuálních možnostech získání dotací pro průmyslové podniky a podnikatele, budete seznámeni s možnostmi využití finančních prostředků z Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy (NPO) a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), dále budete informováni o typech podporovaných projektů při snižování emisí znečišťujících látek. Přednášející vás seznámí s možností instalace FVE s akumulací a bez akumulace, budete informováni o podmínkách získání dotací při zásobování tepelnou energií, atd. Rovněž vám předvedeme ukázky dobré praxe a předáme kontakty pro případný zájem o realizaci vašeho projektu.

Podrobný program semináře naleznete v příloze s odkazem na registraci.

Seminář je je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Seminář je zdarma.

Termín