Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dozor na stavbách mostů se zřetelem na praktické zkušenosti - seminář

Dozor na stavbách mostů se zřetelem na praktické zkušenosti - seminář

Pořadatel: IC ČKAIT + OK Praha ČKAIT

Přednášející: Ing. Jan Volek

Anotace: Přednáška shrne nejdůležitější části Metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR a poznatky aplikuje na praktický postup výstavby nebo rekonstrukce mostů. Krátce okomentuje současnou praxi změn během výstavby. Součástí budou ukázky ze zajímavých novostaveb či rekonstrukcí mostů.

Program:

  • Úvod
  • Metodický pokyn Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací
  • Co má dělat a jak se chovat technický dozor investora na stavbě a v kanceláři
  • Změny během výstavby
  • Praktické ukázky z činnosti stavebního dozoru

Místo konání: Budova ČKAIT posluchárna 1. patro

Datum konání: 9.11. 2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Odborný garant: Ing. Šárka Janoušková, ředitelka Informační centrum ČKAIT, s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800 kč. Uhraďte na účet IC ČKAIT 161782314/0300 v.s. datum akce 09112022 , do poznámky: Jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na mrychetska@ic-ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč.

Termín
Celková kapacita
68
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0601707 Ing. Jiří Koutník
2 0400909 Ing. Jiří Šašek
3 0013748 Jan Čikara
4 0006965 Ing. František Stejskal
5 0202149 Ing. Martin Mužík