Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dozor provozovatele – nový pomocník investora - seminář

Dozor provozovatele – nový pomocník investora

Termín konání:
23.05.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Podle zahraničních zdrojů lze v okamžiku předání stavby do užívání korigovat méně než 20 % celoživotních nákladů. Správci budov (facility manažeři) tak musí napravovat to, co investoři, developeři, projektanti a stavitelé podcenili nebo zanedbali.

Jak se tito manažeři dívají na přípravné a realizační fáze, co je nově zaváděná profese dozor provozovatele („Commissioning agenti“) a jak by mohli pomoci zkvalitnit výstavbu a kvalitu budov?

Program:

•             Pár informací na úvod

•             Životní cyklus budov z pohledu uživatele

•             Co je facility management a role správy budov v ní

•             Kvalita budov z pohledu uživatele

•             Kdo jsou facility manažeři (včetně správy staveb)

•             Význam „Commissioning agentů“ (dozoru uživatele)

•             BIM z pohledu provozovatele budov

•             Diskuze

Přednášející:

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Záznam semináře:
ANO
Podklady z přednášky:
ANO
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 23052024 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Počet účastníků: 68
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0005446 Ladislav Novotný
2 0012536 Pavel Rác
3 0005858 Ing. Josef Kuchař