Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dozory při provádění staveb

Dozory při provádění staveb

Druh akce
seminář, webinář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO všech profesí
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Martin Mandík
Přednášející (pracoviště)
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc., poradce a auditor ve stavebnictví
Hlavní odborné téma – program akce
- Účel a význam prováděných dozorů při realizaci staveb
- Právní a jiné požadavky na provádění dozoru
- Druhy dozorů, jejich charakteristika
- Technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP při práci na staveništi, zásady jejich činnosti a postavení vůči ostatním účastníkům výstavby
- Dozor prováděný stavebními úřady - předmět a postupy dozoru
- Úloha dotčených orgánů - charakteristika jednotlivých oblastí dotčených výstavbou, jejich legislativa a postupy při dozoru
- Řízení BOZP - nedílná součást přípravy a realizace stavby a prováděného dozoru, úloha SÚIP
- Specifika dozorové činnosti v dopravním stavitelství, předpisy resortu MD ČR
- Požadované záznamy a doklady při prováděných dozorech
Typ
B
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

- Účel a význam prováděných dozorů při realizaci staveb
- Právní a jiné požadavky na provádění dozoru
- Druhy dozorů, jejich charakteristika
- Technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP při práci na staveništi, zásady jejich činnosti a postavení vůči ostatním účastníkům výstavby
- Dozor prováděný stavebními úřady - předmět a postupy dozoru
- Úloha dotčených orgánů - charakteristika jednotlivých oblastí dotčených výstavbou, jejich legislativa a postupy při dozoru
- Řízení BOZP - nedílná součást přípravy a realizace stavby a prováděného dozoru, úloha SÚIP
- Specifika dozorové činnosti v dopravním stavitelství, předpisy resortu MD ČR
- Požadované záznamy a doklady při prováděných dozorech