Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dozory při provádění staveb - ZRUŠENO

Dozory při provádění staveb - ZRUŠENO

OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "DOZORY PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEB", který se koná dne 3.11.2020 od 10:00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Ludmila ZAHRADNICKÁ, CSc., poradce a auditor v řízení kvality ve stavebnictví Program semináře:

  1. Účel a význam prováděných dozorů při realizaci staveb
  2. Právní a jiné požadavky na provádění dozoru
  3. Druhy dozorů, jejich charakteristika
  4. Technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP při práci na staveništi, zásady jejich činnosti a postavení vůči ostatním účastníkům výstavby
  5. Dozor prováděný staveními úřady – předmět a postupy dozoru
  6. Úloha dotčených orgánů – charakteristika jednotlivých oblastí dotčených výstavbou, jejich legislativa a postupy při dozoru
  7. Řízení BOZP - nedílná součást přípravy a realizace stavby a prováděného dozoru, úloha SÚIP
  8. Specifika dozorové činnosti v dopravním stavitelství, předpisy resortu MD ČR
  9. Požadované záznamy a doklady při prováděných dozorech

Seminář je veden v průběžné interakci mezi posluchači a lektorem. Je věnován potřebný časový prostor pro diskuzi a odpovědím na dotazy účastníků, týkajících se praktických řešení jejich úkolů v problematice semináře. Seminář je doplněn o poznatky a zkušenosti lektora, získané při jeho poradenské a auditorské praxi. Předpokládaná délka semináře: 4 hodiny Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 kreditním bodem.

Termín
Celková kapacita
90
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 81
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0402478 Ing. Jan Toman
2 0401706 Stanislav Zámečník
3 0401842 Ing. Pavel Komenda
4 0402226 Stanislav Vinš
5 0402108 Radek Smetana
6 0402297 Josef Nims
7 0401754 Jaroslav Chludil
8 0402446 Bc. David Kulhavý
9 0401388 Ing. Pavel Vrba