Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dozory ve výstavbě

Dozory ve výstavbě

Přednášející:
Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA
 
 
Anotace:
Dozory podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. sehrávají ve výstavbě závažnou roli. Dokumentaci a projektovou dokumentaci posuzují dotčené orgány specifikované ve složkových zákonech. Dotčené orgány – např. HZS, OIP, ČIŽP – prověřují plnění svých stanovisek i při provádění stavby na základě zákona o kontrole č. 255/2012 Sb. a podle potřeby se účastní i kolaudace stavby před povolením jejího provozování SÚ. Státní stavební dozor spolu s dotčenými orgány zajišťují státní stavební dozor nad souladem staveb s technickými a obecnými požadavky specifikovanými v prováděcích právních předpisech vydávaných ke stavebnímu zákonu.
 
 
Program:
  1. Autorský dozor projektanta (AD) při realizaci stavby
  2. Technický dozor stavebníka (TDS) při přípravě a realizaci stavby
  3. Státní stavební dozor u staveb
  4. Stavební dozor u staveb realizovaných svépomocí
  5. Dozor dotčených orgánů
  6. Rozbor požadavků na výrobky, stavby a obecně na výstavbu
  7. Prezentace metodických pomůcek Profesis 2019
 
Místo konání:
Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2
Datum konání:
10.2.2020
Čas konání:
14:00 – 18:00 hod.
Organizační garant:
Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti Praha
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Wiatrová, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
 
Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.
 
Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.
Termín
Celková kapacita
70
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0000602 Ing. Taťjana Dvořáková
2 0012785 Petr Tuček
3 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
4 0003192 Ing. Jan Dudáček
5 0001352 Ing. Jiří Bulis
6 1103388 Libor Pištělák
7 0005603 Ing. Josef Hrycyszyn
8 0005597 Ing. Pavla Vorlíčková
9 0013127 Ing. Marian Vašut MBA
10 0012446 Ing. František Křivohlavý
11 1006747 Ing. Pavel Janás
12 0011693 Ing. Antonín Novák
13 0014101 Ing. Lenka Vindušková
14 0013795 Jiří Macourek
15 0012750 Michal Hejmalíček
16 0014131 Aleš Bubeníček
17 0008264 Ing. Jan Čapek
18 1302228 Tomáš Skipala DiS.
19 0007371 Ing. Pavel Kuděj
20 0013210 Ing. Jiří Chládek Ph.D.
21 0006727 Ing. Vladimír Vávra
22 0400963 Ing. Antonín Wachtel
23 0013350 Ing. Jan Kantor
24 0013685 Ing. Petr Kapička
25 0014077 Ing. Marcel Šaffek
26 0011195 Luděk Krejčíř
27 0013610 Ing. Vladimír Starý
28 0014266 Ing. Jaroslav Zábojník
29 0011517 Ing. Libor Marek
30 0012498 Ing. Jiří Šesták
31 0011016 Pavel Rozsypal
32 0013381 Ing. arch. Zdeňka Vasilenková
33 0011536 Bohdana Hátleová
34 0013608 Bohuslav Bek DiS.
35 0013963 Zdeněk Holub
36 0009124 Martin Červený
37 0012729 Ing. Jan Strnad
38 0007935 Tomáš Sedláček
39 0010521 Peter Koropčák
40 0009600 Ondřej Kopřiva
41 0009015 Ing. Petr Chotěborský
42 0010734 Ing. Dana Wetzsteinová
43 0102568 Ing. Lukáš Srb
44 0013788 Ing. Jiří Maleček
45 0010388 Jaromír Kolařík
46 0009926 Ing. Václav Stříbrský
47 0007533 Jiří Mašek
48 0005027 Marie Vilímová
49 0013981 Ing. Jiří Souček
50 0012649 Ing. Vojtěch Kaksa
51 0013429 Ing. Markéta Šedivá
52 0013878 Ing. Petr Hubáček
53 0402343 Ing. Tomáš Beržinský
54 0007053 Jaroslava Kotalová
55 0009044 Ing. Jan Skála
56 0002301 Ing. Jan Ráb
57 0006106 Ing. Václav Grim
58 0013365 Ing. Pavel Kašpar
59 0005186 Ing. Petr Dorazil
60 0001524 Ing. Josef Malý
61 0001157 Ing. Vladimír Podroužek
62 0010505 Ing. Zbyněk Hýzler
63 0007041 Ing. Jiří Procházka
64 0013200 Zdeněk Štěch
65 0002494 Ing. Pavel Sýkora
66 0002049 Jiří Bretšnajdr
67 0010549 Ing. Lukáš Burda
68 0003940 Ing. Karel Bureš
69 0008689 Ing. Zuzana Hlavová
70 0012103 Ing. Monika Najmanová